Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

Συμβουλές διεθνούς σταδιοδρομίας

Πολίτες άνω των 18 ετών, σπουδαστές ή πρόσφατα αποφοιτήσαντες, που έχετε καινοτόμες ιδέες, να η ευκαιρία σας:

 

με χρηματοδότηση από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας και δεκάδες γνωστές επιχειρήσεις, μπορείτε να παρουσιάσετε την ιδέα σας διεκδικώντας βραβεία και άλλες διακρίσεις, ενώ μετά να συμμετάσχετε στον τελικό του Βερολίνου εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

 

Δηλώστε συμμετοχή:

 

https://falling-walls.com/lab/apply/greece/?fbclid=IwAR0bQVIrWygmfg4z6BoadaYz9ijOtvoVozAMjfQX4hMPDvb56xiMG33-CAQ