Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

 

Βρες τη δουλειά που σου ταιριάζει ανάμεσα σε ένα πλήθος ειδικοτήτων και καθημερινών ευκαιριών.

Οι πελάτες μας αναζητούν Εσένα!

 

 Αν δεν βρείτε την κατάλληλη θέση εργασίας, μπορείτε και πάλι να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο cv@hrstrategy.gr

Για να λαμβάνετε καθημερινά ειδήσεις για νέες αγγελίες, μπορείτε να εγγραφείτε στα social media της εταιρίας μας (κάτω μέρος σελίδας)

 

Ο πελάτης μας, βιομηχανία με έδρα το Κορωπί Αττικής και θυγατρικές εταιρίες στο εξωτερικό επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα Υπεύθυνο Trade Marketing.

 

Αρμοδιότητες

 1. Συμμετοχή στην εκπόνηση ετήσιου Marketing Plan για τις θυγατρικές, σε συνεργασία με τα εμπορικά στελέχη των θυγατρικών.
 2. Συμμετοχή στη χαρτογράφηση διεθνών αγορών σε συνεργασία με τα εμπορικά στελέχη των θυγατρικών.
 3. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκπόνηση προϋπολογισμού επικοινωνίας για τις θυγατρικές.
 4. Προετοιμασία συμμετοχής της εταιρείας και των θυγατρικών σε διεθνείς εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια στις σχετικές αγορές.
 5. Σχεδιασμός, παραγωγή και διαχείριση εργαλείων προώθησης και εταιρικής εικόνας για τις θυγατρικές (εντύπων, φυλλαδίων, διαφημιστικού υλικού) σε συνεργασία με το τμήμα marketing της μητρικής εταιρείας και εξωτερικούς συνεργάτες.
 6. Συμμετοχή στο σχεδιασμό, παραγωγή και διαχείριση εργαλείων προώθησης και εταιρικής εικόνας για το σύνολο της εταιρείας (εντύπων, χρωματολογίων, φυλλαδίων, διαφημιστικού υλικού) σε συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ της μητρικής εταιρείας.
 7. Διαχείριση ψηφιακών μορφών επικοινωνίας για τις θυγατρικές. Παραγωγή σχετικού περιεχομένου για την ιστοσελίδα, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγή newsletters, σε συνεργασία με το τμήμα marketing της μητρικής εταιρείας και εξωτερικούς συνεργάτες.
 8. Συμμετοχή στην ανάπτυξη και συστηματοποίηση βιβλιοθήκης εταιρικών και προϊοντικών παρουσιάσεων για προωθητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Προσόντα

 • Πτυχίο Οικονομικής Σχολής ή Τμήματος Marketing (AEI, TEI, Ιδ. Σχολή)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η 2η ξένη γλώσσα
 • Άριστη γνώση χειρισμού Microsoft Office
 • Άνεση στη διεθνή γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Προϋπηρεσία 2-5 έτη
 • Συνεργατικό πνεύμα
 • Οργανωτική ικανότητα

 

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr

Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)