Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

 

Βρες τη δουλειά που σου ταιριάζει ανάμεσα σε ένα πλήθος ειδικοτήτων και καθημερινών ευκαιριών.

Οι πελάτες μας αναζητούν Εσένα!

 

 Αν δεν βρείτε την κατάλληλη θέση εργασίας, μπορείτε και πάλι να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο cv@hrstrategy.gr

Για να λαμβάνετε καθημερινά ειδήσεις για νέες αγγελίες, μπορείτε να εγγραφείτε στα social media της εταιρίας μας (κάτω μέρος σελίδας)

 

Ο πελάτης μας, εταιρία παραγωγής χημικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και θυγατρικές σε 6 χώρες, επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Marketing Manager.

 

Σκοπός της θέσης

Ο προσδιορισμός και η διενέργεια των απαιτούμενων στρατηγικών Μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στην Ελληνική αγορά και στις Αγορές εξωτερικού.

 

Καθήκοντα

Εκπόνηση Marketing Plan για την Ελληνική Αγορά και τις Αγορές Εξωτερικού.

Διαμόρφωση ιδεών ανάπτυξης και προώθησης προϊόντων και συνοδευτικών υπηρεσιών, βάσει των εξελισσόμενων πελατειακών αναγκών, των τεχνολογικών εξελίξεων και των νέων δεδομένων του ανταγωνισμού.

Εισήγηση των απαιτούμενων έρευνών αγοράς και marketing στη διοίκηση και εποπτεία της εκτέλεσης των εγκεκριμένων ερευνών που χρειάζονται για τη λήψη των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών από την αγορά.

Παρακολούθηση ανταγωνισμού, μεριδίου εταιρείας στην αγορά, τιμών πώλησης, προτιμήσεων των πελατών.

Χαρτογράφηση της Ελληνικής αγοράς, των αγορών του εξωτερικού και υποβολή προτάσεων για μεγαλύτερη διείσδυση των προϊόντων στις αγορές, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Παρακολούθηση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της εταιρείας σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας-ανάπτυξης.

Σχεδιασμός, εκπόνηση και επίβλεψη εκτέλεσης προϋπολογισμού επικοινωνίας.

Επίβλεψη της δημιουργίας και αποστολής προωθητικού και υλικού επικοινωνίας στους πελάτες.

Σχεδιασμός, οργάνωση και επίβλεψη της συμμετοχής της εταιρείας σε συνέδρια, σεμινάρια κλπ.

Έλεγχος και αξιολόγηση των ενεργειών marketing με βάση τους καθορισμένους στόχους, διόρθωση τυχόν αποκλίσεων και λήψη διορθωτικών ενεργειών.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr

Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργοδότες ή στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμείτε να προσλάβετε εργαζομένους, παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και θα είμαστε στη διάθεσή σας σύντομα.


Υποψήφιοι και υποψήφιες που επιθυμείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μπορείτε στην πιο κάτω φόρμα, με την παράκληση να αναφέρετε τον τίτλο της αγγελίας (αν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένη αγγελία).

Θέμα  
Ονομα  
Τηλέφωνο  
E-mail  
Το μήνυμά σας  
Επισύναψη βιογραφικού