Η εταιρία μας συνεχίζει να εργάζεται κανονικά εξυπηρετώντας πελάτες και υποψηφίους μέσω τηλεδιασκέψεων. Αγωνιζόμαστε μαζί με σας να βγούμε όλες και όλοι γεροί από αυτή την κρίση και θα κεράσουμε καφέ αναδρομικά.

#stay_at_home_or_your_virtual_office

Our Mission

 

Clients:

To be a trusted partner and solutions provider by adding value to our clients' business through dedication and integrity.

 

Candidates:

To encourage and respect our candidates' goals and needs, assisting them to reach their professional targets.

 

We aspire to:  

 

- Be recognized internationally for excellent services to our customers
- Provide services that add value to our customers organization
- Pursue always meritocracy, productivity and efficiency
- Treat all candidates as distinguished personalities
- Think always globally, acting locally
- Conduct our business always driven by outstanding business ethics
- Think about today... from the future! 

 


For any queries or more information, please contact us by pressing here or see our services by pressing here

 

Η Αποστολή μας :

Πελάτες: 

Να είμαστε έμπιστοι και αφοσιωμένοι συνεργάτες προσφέροντας λύσεις που προσθέτουν αξία  μέσω  της επαγγελματικότητας και  ακεραιότητας των υπηρεσιών μας.

 

Υποψήφιοι:

Να ενθαρρύνουμε και να σεβόμαστε τους στόχους και τις ανάγκες των υποψηφίων μας, βοηθώντας και συμβάλλοντας στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

 

Οι Στόχοι μας:  

 

- Να αναγνωριζόμαστε διεθνώς για τις υπηρεσίες μας προσθέτοντας αξία στους  πελάτες μας.
- Να επιδιώκουμε πάντα την αξιοκρατία, την υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα σε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε.
-  Να αντιμετωπίζουμε όλους τους υποψήφιους με σεβασμό, ως ξεχωριστές προσωπικότητες
- Να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να λειτουργούμε σε τοπικό επίπεδο.
- Να φερόμαστε στους πελάτες μας με διαφάνεια, εντιμότητα και υπευθυνότητα
- Να σκεφτόμαστε σήμερα ... για το μέλλον! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ ή ανακατευθυνθείτε στις υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1