Δικηγόρος (Δημοσίων Συμβάσεων)

Καταχώρηση 2018/03/28

Πελάτης μας, βιομηχανία της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση δικηγόρο για το τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, Δικηγόροι Αθηνών, ή Βοιωτίας ή Ευβοίας, θα απασχοληθούν σε πενθήμερη βάση συνεργαζόμενοι κυρίως με το τμήμα δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών της εταιρίας με τα πιο κάτω κύρια καθήκοντα:

 

την συμβουλευτική στην κατάρτιση των προσφορών προς δημόσιους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

την εκπροσώπηση της εταιρίας κατά την διαδικασία των ενστάσεων από την υποβολή έως την τελική διευθέτηση,

την συμβουλευτική προς τη διοίκηση της εταιρίας επί λοιπών θεμάτων ιδιωτικών συμβάσεων, εργατικής ή φορολογικής νομοθεσίας,

την συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκ μέρους της εταιρίας,

την παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι των αρχών και των δικαστηρίων,

 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε, παρακαλούμε στείλτε πατώντας εδώ ή στο Info@hrstrategy.gr

 

Δείτε λοιπές αγγελίες της εταιρίας μας πατώντας εδώ

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1