Πωλητής/τρια IT Hardware (Θεσσαλονίκη)

Καταχώρηση 2017/09/08

Ο πελάτης μας, ανώνυμη εταιρία πληροφορικής της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν/μία πωλητή Hardware.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα:

- να είναι πτυχιούχοι ανωτάτης σχολής με ειδίκευση στην πληροφορική ή τα οικονομικά,

- να μιλούν σε πολύ καλό βαθμό τα Αγγλικά,

- να είναι άριστοι στη διατύπωση του γραπτού και προφορικού λόγου στα Ελληνικά,

- να διαθέτουν 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής ή γενικότερα υψηλής τεχνολογίας,

- να διακρίνονται για την ομαδικότητά τους, το πνεύμα συνεργασίας και τη διάθεση να επιτύχουν στόχους και αποτελέσματα.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης, θα αναλάβει τα πιο κάτω καθήκοντα:

- την επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρίας και την επιδίωξη συνάντησης μαζί τους προκειμένου να αναλύονται οι ανάγκες τους σε εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής,

- τη σύνταξη οικονομικών προσφορών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν από τον πελάτη και την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας,

- την εκπόνηση παρουσιάσεων προς τους πελάτες και η σύνταξη της εμπορικής αλληλογραφίας μεταξύ τους,

- την επικοινωνία με τους προμηθευτές της εταιρίας προκειμένου να πληροφορούνται περί της προσφερόμενης από αυτούς ποικιλίας προϊόντων

 

Η εταιρία προσφέρει:

- Σταθερό μηνιαίο μισθό, 

- Ποσοστά επί του μισθού ως επιπλέον κίνητρα για την επίτευξη του επιθυμητού ύψους πωλήσεων,

- ένα περιβάλλον ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των ανθρώπων της.

 

Βιογραφικά σημειώματα σε μορφή επεξεργαστή κειμένου στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε πατώντας εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

 

Δείτε λοιπές αγγελίες της εταιρίας μας πατώντας εδώ

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Ιούνιος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          Υπεύθυνος Δημοσίων           Supply Chain Coordinator

                                                                                                             Δανία                                    Διαγωνισμών (Αυλίδα)         Αθήνα

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software      Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)                  (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ          Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Νοσηλεύτριες                          HR Director                            Ιατρικός Επισκέπτης              Logistics Supervisor

(Βερολίνο)                                      (Βρετανία)                                 Αθήνα                                    Αθήνα                                        Αυλίδα

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ          Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1