Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών στο Βόλο

Καταχώρηση 2018/11/02

Ο πελάτης μας, γνωστή αλυσίδα λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης επιθυμεί να προλάβει υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά και προσόντα:

Επιθυμητά πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής,

Πολύ καλές αριθμητικές ικανότητες σε συνδυασμό με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων Microsoft Office

Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών και πωλήσεις λιανικής,

Πολύ καλή έως άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

Γνώση εμπορικής διαχείρισης και του κατάλληλου λογισμικού,

Ευχάριστη προσωπικότητα που επιθυμεί να εξυπηρετεί πελάτες λιανικής, επικοινωνώντας άριστα.

 

Ο πελάτης προσφέρει:

Ικανοποιητικές αποδοχές,

Έκτακτες αμοιβές με βάση την επίτευξη των στόχων,

Ένα περιβάλλον εργασίας που προωθεί την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των ανθρώπων του.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

 

Δείτε λοιπές αγγελίες της εταιρίας μας πατώντας εδώ

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1