Υπεύθυνος Μισθοδοσίας

Καταχώρηση 2018/06/02

Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία Υπεύθυνο Μισθοδοσίας

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα: 


Πτυχίο οικονομικής σχολής ή διοίκησης επιχειρήσεων
Επαρκής γνώση εργατικών και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Μικρή γνώση του λογιστικού κυκλώματος κυρίως των ομάδων λογιστικού σχεδίου 60, 61, 62, 53 και προετοιμασίας λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας
Άριστη γνώση εκτός της Ελληνικής και της Αγγλικής
Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών συστημάτων γραφείου, επιθυμητή η πολύ καλή γνώση ERP
Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε οργανωμένο τμήμα μισθοδοσίας εταιρία του ιδιωτικού τομέα

O - H κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:

Έκδοση και έλεγχο των στοιχείων ωρομέτρησης της εταιρίας.
Έκδοση και εποπτεία της μισθοδοσίας 1.000 εργαζομένων.
Τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των εποπτικών και ελεγκτικών αρχών.
Τήρηση των προθεσμιών καταβολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.
Έκδοση των συγκεντρωτικών και λογιστικών καταστάσεων που αφορούν στη μισθοδοσία.
Δημιουργία και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων ωρομέτρησης, απασχόλησης και κόστους μισθοδοσίας (reporting).
Διαρκής ενημέρωση του τμήματος όσο και των εργαζομένων για τις αλλαγές και εξελίξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

 

Δείτε λοιπές αγγελίες της εταιρίας μας πατώντας εδώ

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Οκτώβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 mechanical Engineers    Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   Logistics Supervisor

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Αυλίδα

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1