Υπεύθυνος Τμήματος Εμπορικής Υποστήριξης

Καταχώρηση 2018/03/30

Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής οικονομικών υπηρεσιών και μελετών στο Μαρούσι Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Υπεύθυνο Τμήματος Εμπορικής Υποστήριξης.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:

Παραλαμβάνει, αναλύει και ιεραρχεί τα αιτήματα των πελατών της εταιρίας,

Αναθέτει τα αιτήματα στους αντίστοιχους Account Managers και παρακολουθεί την πορεία της προετοιμασίας ανάληψης δράσης από εκείνους προκειμένου τα αιτήματα αυτά να ολοκληρωθούν,

Συνεργάζεται με τα στελέχη διεξαγωγής των οικονομικών μελετών της εταιρίας  προκειμένου να προετοιμαστούν οι οικονομικές προσφορές παροχής υπηρεσιών προς νέους πελάτες,

Παρακολουθεί την τήρηση των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν στα καθήκοντα των Account Managers,

Υποβάλλει προτάσεις για την βελτίωση ή αναπροσαρμογή των εταιρικών διαδικασιών, συμβάλλοντας στην βελτίωση της διεξαγωγής του έργου της εταιρίας,

Προτείνει στους πελάτες εναλλακτικές υπηρεσίες της εταιρίας και τους ενημερώνει για τα χρονοδιαγράμματα κατά τα οποία οι οικονομικές υπηρεσίες και μελέτες που τους παρέχονται θα έχουν ολοκληρωθεί,

Αξιολογεί αρχικά τις ανάγκες των πελατών και εν συνεχεία τους παραπέμπει στον κατάλληλο Account Manager,

Υποβάλλει αναφορές προς τη διοίκηση ως προς τους χρόνους εκπλήρωσης των αναγκών των πελατών, συμβάλλοντας στη βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών μέσω των προτάσεων που συνοδεύουν τις αναφορές αυτές.

 

Προσόντα των υποψηφίων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να είναι απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμητά οικονομικού αντικειμένου ή διοίκησης επιχειρήσεων ή μηχανικοί,

Να μιλούν και να γράφουν αναφορές σε άριστα Ελληνικά,

Επιθυμητά να μιλούν και να γράφουν πάρα πολύ καλά την Αγγλική,

Να διαθέτουν 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε τμήμα εμπορικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών οργανωμένης εταιρίας.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε πατώντας εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

 

Δείτε λοιπές αγγελίες της εταιρίας μας πατώντας εδώ

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Σεπτέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 mechanical Engineers    Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software      Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)                  (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ          Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Production Manager              Branch Manager                   Logistics Supervisor

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                               in Bulgaria                               στη Γκάνα                               Αυλίδα

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ          Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1