ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17 Μαΐου 2016

Καταχώρηση 2016/05/16

Απασχόληση ιατρών και οδοντιάτρων στο εξωτερικό

Οι ιατροί και οδοντίατροι που αναζητώντας μία σταθερή και συναρπαστική καριέρα στην  κεντρική Ευρώπη επικοινωνούν σπανίως προσωπικά με τους υποψήφιους εργοδότες τους, έχουν πλέον την ευκαιρία να απευθυνθούν σε μία ελληνική εταιρία που λειτουργεί με σκοπό να παρέχει χρήσιμες συμβουλές.

Η  εταιρία  HRStrategy αναζητεί αδιάκοπα και παρουσιάζει υπεύθυνα ευκαιρίες εργασίας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Σουηδίας και Αυστραλίας, ερευνώντας, εξετάζοντας και αναλύοντας προτάσεις εργασίας από νοσηλευτικά ιδρύματα των χωρών αυτών.

Διευθυνόμενη από τον οικονομολόγο της Υγείας κ. Μιχάλη Σερασκέρη η HRStrategy  έχει ήδη εξασφαλίσει 500 θέσεις όλων των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων ξεκινώντας από τη Γαλλία, με μισθούς που κυμαίνονται από 5 έως και 18.000 ευρώ μηνιαίως καθώς και άλλες σημαντικές παροχές.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να στείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους στα γαλλικά ή αγγλικά επισκεπτόμενες/οι το www.hrstrategy.gr και να λάβουν μία ανάλογη των προσόντων τους πρόταση εργασίας, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση προκαταβολικά ή εκ των υστέρων.

 

 

 

 

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Member of the Global Executive Search Network

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1