Οι σημαντικότερες εργασιακές ευκαιρίες των Ελλήνων Επιστημόνων στην Ευρώπη σήμερα.

Καταχώρηση 2016/07/25

(του Μιχαήλ Σερασκέρη*)

Οι Έλληνες μετανάστευαν σταθερά και αμείωτα από τα αρχαία χρόνια, με μόνη εξαίρεση την εποχή των ευρωπαϊκών πακέτων κατά την οποία η Ελλάδα γνώρισε μία προσωρινή περίοδο ευμάρειας. Σήμερα λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης το μεταναστευτικό ρεύμα έχει αποκτήσει χαρακτήρα «πανδημίας», καθώς μεταναστεύουν πλέον όλες οι κατηγορίες των επιστημόνων, με προεξάρχουσες τις επιστημονικές κοινότητες ιατρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών και μηχανικών.

Με ποιες συνθήκες και ποιους όρους όμως διεξάγεται αυτή η μετανάστευση και αν τελικά ωφελεί τους Έλληνες επιστήμονες, είναι τα ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε στις επόμενες γραμμές.

 

Όσον αφορά στους μηχανικούς κατ’ αρχή, οι οποίοι έχουν βασίσει τη φήμη τους στα εξαίρετα τεχνικά έργα που υλοποίησαν στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή τα προηγούμενα 50 έτη για λογαριασμό μεγάλων και γνωστών ελληνικών ή ξένων κατασκευαστικών εταιριών, οι διέξοδοι που τους παρέχονται τόσο σε χώρες της Αραβικής χερσονήσου όσο και στις πρόσφατα ανοιχθείσες αγορές του Ιράν, του Αζερμπαϊτζάν, και συντόμως της Συρίας, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Και αυτό συμβαίνει διότι τα έργα που διεξάγονται ή βρίσκονται υπό σχεδιασμό σε αυτές τις χώρες είναι όλα πολύ μεγάλης κλίμακας και έχουν να προσδώσουν στους επιστήμονες μεγάλη εμπειρία ιδίως στον τομέα της διοίκησης έργων, ενώ οι αμοιβές είναι αρκετά υψηλές σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και η φορολογία πολύ μικρότερη.

 

Όσον αφορά στους ειδικευμένους ιατρούς, οι πιο ελκυστικές χώρες-προορισμοί αυτή την εποχή είναι οι Γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Λουξεμβούργο) με προεξάρχουσα αυτή της Γερμανίας η οποία αποτελεί ένα τεράστιο σύστημα υγείας του οποίου ο αριθμός προσφερομένων προς τους ασθενείς κλινών ισούται με το άθροισμα των αντίστοιχων Βρετανίας, Γαλλίας, Σουηδίας και Δανίας, επομένως αντίστοιχα μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να βρεθεί μία ικανοποιητική εργασία τόσο από πλευράς επιστημονικού αντικειμένου, όσο συνακόλουθα και αμοιβών. Είναι γεγονός ότι η ελληνική ιατρική αναγνωρίζεται ως εκ των κορυφαίων του κόσμου και διακρίνεται για την εξειδίκευση των επιστημόνων της, την μεσογειακή κουλτούρα τους, τη φιλομάθεια και την πιστότητα. Οι Γερμανόφωνες χώρες προσφέρουν διακεκριμένες θέσεις μόνιμης εργασίας σε Έλληνες ειδικευμένους ιατρούς αλλά και αρκετά κίνητρα παραμονής στη χώρα όπως η προαιρετική εργασία κατά βάρδιες, Κυριακές και αργίες, μία πρόσθετη εβδομάδα διακοπών, δυνατότητα διαμόρφωσης του ατομικού ωραρίου εργασίας και άλλα κίνητρα ανά περίπτωση όπως η υποδοχή των συζύγων, η εύρεση σχολείων για τα παιδιά κλπ. Οι βασικοί μισθοί ανά ειδικότητα ξεκινούν από τις 75.0000 μικτά ετησίως και μπορούν να φτάσουν τις 100.000 ανά ειδικότητα και τρόπο απασχόλησης, ενώ σε αντιστάθμισμα της υψηλής φορολογίας προσφέρεται πλήρης ασφαλιστική και νοσοκομειακή κάλυψη, μακροχρόνια εκπαίδευση, συμμετοχή σε συνέδρια. Κορυφαίες σε ζήτηση ειδικότητες ιατρών στις Γερμανόφωνες χώρες αποτελούν η Παθολογία, Γαστρεντερολογία, Γηριατρική, Ιατρική Εργασίας, Αναισθησιολογία, Μαιευτική-Γυναικολογία, ενώ λιγότερες θέσεις προσφέρονται στην Ψυχιατρική, την Ακτινολογία, την Οφθαλμιατρική και την Δερματολογία.

 

Στις Γερμανόφωνες χώρες, προσφέρονται επίσης πολλές θέσεις απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη για Έλληνες ιατρούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά κανόνα το φαινόμενο της ουράς αναμονής. Οι αμοιβές μάλιστα των Ελλήνων ειδικευομένων ξεκινούν από 63.000 ευρώ κατά το πρώτο έτος και αυξάνονται κλιμακωτά εωσότου να φτάσουν τις 82.000 κατά το 6ο έτος της ειδικότητας. Οι Έλληνες ιατροί έχουν την ευκαιρία να εισαχθούν για απόκτηση ειδικότητας ακόμα και στο ενδιάμεσο, δηλαδή κι αν έχουν διανύσει τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα και επιθυμούν να την ολοκληρώσουν σε Γερμανόφωνη χώρα, μπορούν να γίνουν δεκτοί. Μετά την απόκτηση της ειδικότητας από Γερμανικό Πανεπιστήμιο, οι ειδικευμένοι πλέον ιατροί μπορούν να βρουν εργασία αφού παρέλθει ένα διάστημα αναμονής 4 περίπου μηνών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απόκτησης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρας, εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο της περιοχής όπου θα εργαστούν και άλλες τυπικές διαδικασίες.

 

Κατά συνέπεια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σύμφωνα με τις πιθανότητες, η πιο ασφαλής πύλη εισόδου ενός ιατρού στην Ευρώπη είναι η Γερμανία αν κρίνουμε με βάση τον αριθμό των ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει τόσο σε ιατρούς άνευ ειδικότητας, όσο και σε εξειδικευμένους. Ευνόητα, απαραίτητη προϋπόθεση για να εισαχθεί κάποιος ιατρός στο Γερμανικό σύστημα υγείας είναι να κατέχει την Γερμανική γλώσσα σε επίπεδο Β2 κατά την ημέρα της επιλογής, αλλά όμως C1 κατά την ημέρα που θα μπει στη χώρα και θα ξεκινήσει είτε την ειδικότητα είτε την άσκηση επαγγέλματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα επικοινωνίας με ασθενείς όσο και συναδέλφους.

 

Επόμενος σημαντικός προορισμός είναι η Γαλλία, η οποία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και σε ιατρούς και σε οδοντιάτρους, με τους δεύτερους μάλιστα να παρατηρούνται σε έλλειψη ιδιαίτερα στην μητροπολιτική περιοχή των Παρισίων και εν συνεχεία στην Γαλλική επαρχία. Αφενός Γενικοί οδοντίατροι αλλά και ειδικευμένοι επίσης, είναι εξίσου επιθυμητοί σε όλη τη Γαλλική επικράτεια με μισθούς που ξεκινούν από 3.000 ευρώ αλλά αυξάνονται σημαντικά στην μητροπολιτική περιοχή των Παρισίων λόγω του μεγαλύτερου κόστους ζωής.

Ως προς τους ιατρούς, οι ειδικότητες που ζητούνται με μεγαλύτερη συχνότητα και όγκο είναι εκείνες των Γυναικολόγων, Δερματολόγων, Ακτινολόγων, Γενικών Ιατρών, Οφθαλμιάτρων, Καρδιολόγων, Γηριάτρων, Ιατρών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Το Γαλλικό σύστημα υγείας λόγω του μικτού χαρακτήρα του, δεν αποκλείει την παράλληλη άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής από τον ιατρό και οδοντίατρο που απασχολούνται στο επίσημο Σύστημα Υγείας, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερες προοπτικές απόκτησης εισοδήματος και διασφάλισης του επιστημονικού μέλλοντος των ιατρών. Είναι μάλιστα καθιερωμένη η συμμετοχή του ασθενούς στην ιατρική δαπάνη και έτσι ο ιατρός μπορεί να απολαμβάνει αμοιβών οι οποίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν είναι τεκμαρτές όπως οι αντίστοιχες που προσφέρονται από τον εδώ ΕΟΠΥΥ οι οποίες βασίζονται πλέον σε αναχρονιστικά κοστολογικά δεδομένα  με τα οποία οι ιατροί εξαναγκάζονται να λειτουργούν λόγω του απαρχαιωμένου νομικού πλαισίου που διέπει τον προβληματικό πλέον υγειονομικό χάρτη της χώρας μας.

Στη Γαλλία, υψηλή ζήτηση έχουν και οι Φυσιοθεραπευτές / Κινησιοθεραπευτές, καθώς η χώρα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις παθήσεις της 3ης ηλικίας, όσο και στα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί λόγω του μοντέρνου τρόπου ζωής αλλά και της πανευρωπαϊκής μάστιγας των ατυχημάτων.

Ως προς τις γλωσσικές απαιτήσεις, είναι ίδιες με των Γερμανών, απαιτείται επίπεδο γνώσης Β2 κατά την εξασφάλιση της συμφωνίας με τους μελλοντικούς εργοδότες, ενώ C1 τουλάχιστον κατά την είσοδο στη χώρα και την έναρξη εργασίας.

 

Επόμενος προορισμός είναι η Βρετανία από την οποία λείπει η εξειδίκευση καθώς η χώρα κατακλύζεται από Γενικούς Ιατρούς, σε αντίθεση με την Ελλάδα η οποία μπορεί να την προσφέρει, απαντώντας έτσι στις ελλείψεις του Βρετανικού συστήματος υγείας. Οι ιατροί αλλά και οι νοσηλευτές που ζητούνται κατά κόρον, θα συναντήσουν αρκετή δυστοκία για την απόκτηση της άδειας η οποία ξεκινάει ως GMC για τους γιατρούς και NMC για τους νοσηλευτές, αλλά τα δικαιολογητικά που ζητούνται δεν υπηρετούν τίποτα περισσότερο άλλο από το προφανές, δηλαδή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, ποινικό μητρώο και άλλα είναι όμως η γραφειοκρατική διεκπεραίωση αυτών των εγγράφων που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις. Η χώρα αυτή είναι ελκυστική λόγω της κατ’ αναλογία περισσότερης γνώσης αγγλικής παρά οποιαδήποτε άλλης γλώσσας από τους Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι μπορούν εύκολα να αποκτήσουν ένα IELTS με σκορ 7 που είναι απαραίτητο.

 

Είναι η ιατρική μετανάστευση μια αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη των Ελλήνων ιατρών; Έμπειροι ιατροί όσο και καθηγητές, μέσα από πληθώρα  συνεντεύξεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πρόσφατα μας διαβεβαιώνουν πως ναι. Διότι η άσκηση της Ιατρικής, όσο εξέχουσα και αν είναι στην ελληνική πραγματικότητα, δεν παύει να ολοκληρώνεται μέσα από την εμπειρία της απασχόλησης σε ένα οργανωμένο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στην καρδιά της Βιομηχανικής Ευρώπης, σύμφωνα με τα όσα περιγράψαμε πιο πάνω! Έτσι, οι ευρωπαϊκές εργασιακές ευκαιρίες έρχονται να αναδείξουν την ελληνική Ιατρική, Οδοντιατρική όσο και Νοσηλευτική, οι οποίες δεν περνούν περίοδο κρίσης αξιών όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη, αλλά έχουν πληγεί δυσανάλογα και συνεπώς άδικα από την οικονομική κρίση.

 

* ο Μιχαήλ Σερασκέρης είναι Οικονομολόγος της Υγείας και επί 24ετία σύμβουλος απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού, σήμερα ιδιοκτήτης της εταιρίας εύρεσης εργασίας στελεχών και επιστημόνων HRStrategy σε 15 χώρες του κόσμου. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρίας, οι συνεργάτες της αναζητούν σε όλο τον κόσμο επαγγελματικές ευκαιρίες για Έλληνες επιστήμονες κάθε ηλικίας και εν συνεχεία φροντίζουν για την επαγγελματική αποκατάσταση των επιστημόνων στο εξωτερικό από το Α έως το Ω, απαλλάσσοντάς τους από τον κόπο να αναζητούν μόνοι ευκαιρίες μέσω του διαδικτύου ή αγγελιών, αποτελώντας επί πολλά χρόνια έναν σταθερό και αξιόπιστο σύμβουλο σταδιοδρομίας. (www.hrstrategy.gr  info@hrstrategy.gr, 210-61.34.892)

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1