Ορισμοί Διαβάθμισης Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Καταχώρηση 2011/09/09

Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες υγείας διακρίνονται σε τρία επίπεδα: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Με τον όρο Πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών υγείας προληπτικού, διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενούς εντός νοσηλευτικής μονάδος.
Η Πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει δύο βαθμίδες υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι πάντα διακριτές μεταξύ τους:
• Την Πρωτοβάθμια παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας ή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Την Πρωτοβάθμια παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υγειονομικών υπηρεσιών ή πρωτοβάθμια περίθαλψη.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Με τον όρο Δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας ορίζεται το σύνολο των διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών τεχνικών, για την εφαρμογή των οποίων είναι αναγκαία η νοσηλεία των ασθενών εντός του νοσοκομείου - χωρίς να είναι υποχρεωτική η διανυκτέρευση σε αυτό. Λειτουργική μονάδα της Δευτεροβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας είναι το Νοσοκομείο.

Οι δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας παρέχονται σε όλη τη χώρα από νοσοκομεία:
• Κρατικά του E.Σ.Y., στα οποία υπηρετούν γιατροί του E.Σ.Y.
• Πανεπιστημιακά, στα οποία υπηρετούν πανεπιστημιακοί αλλά και γιατροί του E.Σ.Y. Όμως, ο Πρόεδρος του νοσοκομείου, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές των κλινικών και των εργαστηρίων, απαιτείται να είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής σχολής.
• Στρατιωτικά, που υπάγονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα οποία υπηρετούν μόνιμοι και στρατεύσιμοι γιατροί ως και πολίτες γιατροί, με ειδικές συμβάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
• Ειδικού καθεστώτος στο οποίο υπάγονται όσα δεν ανήκουν στο E.Σ.Y. και δεν είναι του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτά υπηρετούν γιατροί με ειδικές συμβάσεις, σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου.
• Ιδιωτικά θεραπευτήρια
Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της δευτεροβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, προβλέπουμε:
• Τα νοσοκομεία του ΙΚΑ μετατρέπονται σε αυτοτελή κρατικά νοσοκομεία ή παραρτήματα νοσοκομείου. Παύουν, δηλαδή, να είναι νοσοκομεία αποκλειστικά για τους ασφαλισμένους σε αυτόν τον οργανισμό, αλλά εντάσσονται στο πλέγμα των κρατικών νοσοκομείων.
• Δημιουργούνται δύο αμιγώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και ερευνητικό έργο. Σήμερα, οι πανεπιστημιακές κλινικές των Ιατρικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης στεγάζονται σε διάφορα νοσοκομεία που έχουν και κλινικές του E.Σ.Y., ενώ δεν υπάρχει κανένα πλήρες αμιγώς πανεπιστημιακό νοσοκομείο (το Aιγινίτειο και το Aρεταίειο είναι εξειδικευμένα νοσοκομεία).
Στην Αθήνα, με δεδομένο ότι το νοσοκομείο Χαϊδαρίου θα λειτουργήσει ως πανεπιστημιακό, το θέμα δεν επείγει, αν και θα εξακολουθήσει να υφίσταται η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αμιγώς πανεπιστημιακό νοσοκομείο κοντά στην Ιατρική σχολή. Στη Θεσσαλονίκη όμως επείγει, διότι δεν υπάρχει κανένα αποκλειστικά πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Είτε το ΑΧΕΠΑ είτε το Ιπποκράτειο θα εκσυγχρονιστεί και θα γίνουν οι αναγκαίες επεκτάσεις, ώστε να γίνει αμιγώς πανεπιστημιακό.
Στις υπόλοιπες Ιατρικές σχολές, λειτουργούν ήδη σύγχρονα νοσοκομεία τα οποία κατασκευάστηκαν εξαρχής ως πανεπιστημιακά και στα οποία στεγάζονται όλες οι πανεπιστημιακές κλινικές.

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ως Τριτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας ορίζονται οι εξειδικευμένες υπηρεσίες διαγνωστικού, θεραπευτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν:
– Στη μελέτη και αντιμετώπιση σπάνιων και σύνθετων ιατρικών περιστατικών
– Στην προαγωγή της Ιατρική έρευνας
– Στη μόνιμη διά βίου εκπαίδευση των γιατρών και των επαγγελματιών Υγείας και
– Στον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων σε Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο υπηρεσιών Υγείας.
Οι Τριτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας απαιτούν ειδικές κτιριολογικές εγκαταστάσεις, σύγχρονο ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής στάθμης, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών και σημαντικά υψηλές δαπάνες λειτουργίας.
Στη σημερινή Ελλάδα οργανωμένα κέντρα Τριτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν όμως διάσπαρτες μονάδες, με διάφορα αντικείμενα εργασιών (εξειδικευμένα Ινστιτούτα, Κλινικές και Εργαστήρια) τα οποία λειτουργούν υπό διαφορετικό καθεστώς ή υποχρηματοδοτούνται.

 

 

 

 

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1