Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως, δεκάδες χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους! 

 


  

Τι έγγραφα χρειάζεται ένας γιατρός που θέλει να εργαστεί στην Γερμανία;

Καταχώρηση 2016/07/04

Αντίγραφο δημοσίευσης από http://medlabgr.blogspot.com/

Κάθε γιατρός που θέλει να εργαστεί στη Γερμανία, πρέπει να έχει στην κατοχή του τα επίσημα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω:

 

 • Έγκριση ή έγκυρη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής.

 

Για την επεξεργασία των εγγράφων αυτών, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα καταγωγής των αιτούντων.
 
Ως εκ τούτου, οι ξένοι αιτούντες κατατάσσονται ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους σε τρεις ομάδες.
Οι χώρες της ΕΕ (με εξαίρεση την Κροατία).
Κροατία.
Οι χώρες εκτός της ΕΕ (π.χ. Αίγυπτος, η Ινδία, το Ιράν, τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ουκρανία, κλπ.

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται είτε για εργασία είτε για ειδικότητα στη Γερμανία:

 • πρέπει να ζητείται η έγκριση από την αρμόδια αρχή (π.χ. Υπουργείο Νεολαίας, Κοινωνικής και Υγείας) του ομοσπονδιακού κράτους (π.χ. Βαυαρία, Έσση, κλπ).
 • Βιογραφικό σημείωμα στη γερμανική γλώσσα.
 • Ιατρικό δίπλωμα.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου εάν είναι παντρεμένος.
 • Δήλωση καθαρού ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης.
 • Πιστοποιητικό Αστυνομίας (στο εξωτερικό).
 • Επίσημο πιστοποιητικό – Είδος εγγράφου 0 – (Εσωτερικού).
 • Αντίγραφο του ισχύοντος διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δηλώνοντας τη γερμανική γλώσσα με τουλάχιστον Β2 επίπεδο.
 • Αίτηση για άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας καταλληλότητας από ιατρική άποψη να ασκήσει το επάγγελμα ο ενδιαφερόμενος.
 
Επίσης, πρέπει να παρουσιάζονται τα πρωτότυπα και επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα. Ξένα έγγραφα και τα έγγραφα όπως διαβατήρια και πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να μεταφράζονται από έναν εθνικά αναγνωρισμένο διερμηνέα στη γερμανική γλώσσα.

Ο μεταφραστής πρέπει εδώ επίσης να επιβεβαιώσει τις μεταφράσεις με τα πρωτότυπα κείμενα. Ξένα έγγραφα είναι επίσης απαραίτητα με τη μορφή του Apostille (νομιμοποίηση). Αυτά είναι διαθέσιμα στη γερμανική πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας καταγωγής ή στις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης.

Δεδομένου ότι τα κριτήρια για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος συχνά διαφέρουν από κρατίδιο σε κρατίδιο, σας ζητάμε να ενημερωθείτε σχετικά με την έγκριση αρχή έκδοσης του κράτους στο οποίο θέλετε να εργαστείτε.
 
Μια δήλωση για την έγκριση ή άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Γερμανία θα βρείτε εδώ: http://www.bundesaerztekammer.de
 
 Read more: http://medlabgr.blogspot.com/2016/06/doctors-germany.html#ixzz4DO8uPlaH

 

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Οι κυριότερες αγγελίες Νοεμβρίου 2017:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Σουηδία                  Ιατροί στη Νορβηγία            Ιατροί στη Δανία                    Οδοντίατροι στη Γαλλία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ        Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί            Μηχανολόγοι Μηχανικοί        Proto Support Engineer      Υπεύθυνος πωλήσεων 

στην Ολλανδία                              στην Ολλανδία                           στην Ολλανδία                    κλάδου κρουαζιέρας

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί στη Γερμανία              Νοσηλεύτριες στη Βρετανία   Πωλητές Χημικών                Account Manager

 (Βερολίνο)                                                                                            Καθαρισμού                         Ξενοδοχειακού κλάδου

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ     

 

Δείτε όλες τις αγγελίες εδώ

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

  

           

         

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1