Εργασία στη Δανία

Καταχώρηση 2019/10/04
Ως πολίτης χώρας της ΕΕ/ΕΟΧ, μπορείτε να διαμείνετε ελεύθερα στη Δανία για διάστημα άνω των 3 μηνών.
 Εάν διαμείνετε στη Δανία για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη. Εάν αναζητείτε εργασία κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Δανία, μπορείτε να διαμείνετε έως και 6 μήνες χωρίς να απαιτείται αίτηση για βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη.

Εργασία στη Δανία

 

Η Δανία δεν θέτει περιορισμούς σε πολίτες άλλων χωρών του ΕΟΧ όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

 
Ποιος δικαιούται βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΕ/ΕΟΧ
Μπορείτε να αποκτήσετε βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΕ/ΕΟΧ, εάν:
 •  Έχετε μισθωτή απασχόληση στη Δανία
 • Διευθύνετε ανεξάρτητη επιχείριση στη Δανία
 • Παρέχετε ή λαμβάνετε υπηρεσίες στη Δανία
 • Είστε σπουδαστής ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που οδηγεί σε κρατικό τίτλο σπουδών εξουσιοδοτημένου κολλεγίου στη Δανία και δηλώνετε ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους για να καλύψετε το κόστος παραμονής σας.
 • Διαθέτετε το εισόδημα ή τα μέσα για να συντηρείτε τον εαυτό σας
Πως να αποκτήσετε βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΕ/ΕΟΧ
Για να αποκτήσετε βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία :
 1. Εφοδιαστείτε με ένα έντυπο αίτησης από την Περιφερειακή Διοικητική Υπηρεσία ή την ιστοσελίδα της δανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης(www.statsforvaltning.dk)
 2. Κατόπιν συμπληρώστε την αίτηση.
 3. Στη συνέχεια πρέπει να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως στην Περιφεριακή Διοίκηση και να προσκομμίσετε:
 • Σύμβαση απασχόλησης που δηλώνει μισθό/ημερομίσθιο και χρόνο απασχόλησης
 • Μία φωτογραφία διαβατηρίου του αιτούντος (δύο εάν δεν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ)
 • Ταυτότητα
Η Περιφερειακή Διοικητική Υπηρεσία εκπροσωπείται επίσης στα Διεθνή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Κοπεγχάγη, το Άαρχους, την Οντένσε και το Άαλμποργκ (νέα ιστοσελίδα τον Οκτώβριο του 2011: www.icitizen.dk)
 
Εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Ως Σκανδιναβός πολίτης, από τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή τη Σουηδία, μπορείτε να διαμείνετε ή να εργαστείτε στη Δανία ελέυθερα. Το μόνο που απαιτείται είναι η εγγραφή σας στην Υπηρεσία Πολιτών.
Για περαιτέρω πληροφορίες
Επισκεφτείτε:
www.statsforvaltning.dk: η επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διοικητικής Υπηρεσίας, η οποία είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τις βεβαιώσεις εγγραφής ευρωπαίου πολίτη.
www.newtodenmark.dk: παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε θέματα κανόνων και κανονισμών σχετικά με ξένους υπηκόους. Μπορείτε επίσης να βρείτε επιγραμμικά το εγχειρίδιο «Πολίτης στη Δανία» σε πολλές γλώσσες.
www.bm.dk: η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης της Δανίας προσφέρει τον οδηγό της δανικής αγοράς εργασίας «Εργαζόμενος στη Δανία» στην αγγλική, τη γερμανική και την πολωνική γλώσσα

www.workinfo.dk: έχει δημιουργηθεί από εργαζόμενους και σωματεία στον οικοδομικό τομέα και προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη δανική αγορά εργασίας,τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια, κλπ. 

 

 

 Δείτε αγγελίες μας πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1