Εργασία στη Γαλλία

Καταχώρηση 2019/10/04

Για να εργαστείς γενικότερα στη Γαλλία, θα πρέπει να έχεις μια γενική εικόνα του τι απαιτείται. 

Έτσι, τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου αν αποφασίσεις να εργαστείς στην Γαλλία είναι τα εξής: Εφόσον είσαι Ευρωπαίος πολίτης, δε χρειάζεσαι βίζα ούτε κάποια άδεια εργασίας. Kατά την μετοίκησή σου, δεν χρειάζεται να εγγραφείς στο ∆ημοτολόγιο του ∆ήμου στον οποίο θα διαμείνεις.

Για τη μισθοδοσία:

 

απαιτείται άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (όλες οι μισθοδοσίες γίνονται διατραπεζικά). Για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, είναι απαραίτητη η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής – άρα , προϋποτίθεται η ενοικίαση καταλύματος ή προσφορά καταλύματος από τρίτον (chez quelqu’ un) - και το διαβατήριο (passeport). Η ελληνική αστυνομική ταυτότητα δεν επαρκεί διότι στη Γαλλία είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης κάτι που δεν συμβαίνει με την ελληνική ταυτότητα. Για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, μπορείς να αντλήσεις πληροφόρηση από την Ιστοσελίδα: http://www.france.fr/venir-enfrance/reponse/comment-ouvrir-un-compte-bancaire-en-france

 

Η κοινωνική ασφάλιση (Sécurité sociale):

 

είναι υποχρεωτική και δεν πληρώνεται μέσω επιβολής φόρων, αλλά από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο (πχ. για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση ο εργοδότης πληρώνει περίπου το 20%). Οι ασφαλιστικές κρατήσεις παρακρατώνται απευθείας από τον μισθό του εργαζομένου και ο εργοδότης πληρώνει κάθε μήνα την αναλογία του στο ασφαλιστικό ταμείο (όπως στην Ελλάδα). Για την κοινωνική ασφάλιση, μπορείς να αντλήσεις πληροφόρηση από την Ιστοσελίδα: http://www.securite-sociale.fr Χρειάζεται επίσης να αποκτήσεις αριθμό εφορίας. Στην αρχή της εργασίας, παραλαμβάνεται μια κάρτα φορολόγησης με το αντίστοιχο ΑΦΜ. Ο αριθμός αυτός δίδεται στον εργοδότη. Η παρακράτηση γίνεται απευθείας από τον μισθό μηνιαίως, αλλά στο τέλος κάθε έτους γίνεται κανονικά φορολογική δήλωση (Declaration d’impots sur revenus), η οποία φορολογεί τα ετήσια εισοδήματα με βάση την φορολογική κλίμακα στην οποία ανήκει ο κάθε πολίτης. Είναι απαραίτητη η γνώση της γαλλικής γλώσσας, έστω σε βασικό επίπεδο.

 

Η αίτηση για θέση εργασίας:

 

σε εταιρεία που δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη είναι εξαιρετικά συχνή στη Γαλλία, και μπορεί επίσης να αποδειχθεί αποτελεσματική. Θα πρέπει ωστόσο η αίτηση να ακολουθεί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται (σχετικά προσόντα, βιογραφικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρίας και της θέσης, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή). Σχετικά με την αίτηση, θα πρέπει να έχεις υπόψη ότι είναι πιθανό να πρέπει να συμπεριλάβεις τα ακόλουθα (τουλάχιστον για θέσεις εργασίας με απαιτητικό εργασιακό προφίλ):  μεταφρασμένα αντίγραφα Πτυχίων/Πιστοποιητικών/∆ιπλωμάτων  συστατικές επιστολές  δείγματα εργασίας για εξειδικευμένες θέσεις  Βιογραφικό Σημείωμα : Σε σχέση με την επιλογή της τοποθέτησης φωτογραφίας στο βιογραφικό σημείωμα, να σημειώσουμε πως οι Γάλλοι δεν είναι θετικά προσκείμενοι σε σχέση με αυτό, εκτός εάν πρόκειται για κάποια τεχνοκρατικού χαρακτήρα ιδιωτική εταιρεία.

Στη Γαλλία δεν υπάρχει διαχωρισμός ΤΕΙ και ΑΕΙ όπως στην Ελλάδα. Στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα συνηθίζεται να αξιολογούν το επίπεδο μόρφωσης ανάλογα με τα έτη σπουδών που ολοκληρώνει κανείς μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο 

 

Το πρωτότυπο κείμενο από το οποίο αντλήσαμε αποσπάσματα δημοσιεύθηκε εδώ

 

 

 Δείτε αγγελίες μας πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1