Εργασία στην Ολλανδία

Καταχώρηση 2019/10/04

Στο παρόν αναφέρεται τι πρέπει να κάνετε από τη στιγμή που θα είστε στην Ολλανδία. 

Ποια θα είναι τα δικαιώματά σας και ποιες οι υποχρεώσεις σας ως υπάλληλος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επιπλέον ποιους κανόνες και ποιες συνήθειες θα αντιμετωπίσετε όταν κατοικείτε στην Ολλανδία.

 

Στο παρόν προσπαθούμε να σας δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για κάποιο συγκεκριμένο θέμα; Πρώτα θα πρέπει να καθορίσετε πόσον καιρό θα μείνετε στην Ολλανδία

 

Θα μείνετε πάνω από 4 μήνες; Να εγγραφείτε ως κάτοικος (κατοικός ημεδαπής) της Ολλανδίας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο δήμο στο οποίο κατοικείτε.

Θα μείνετε λιγότερο από 4 μήνες; Να εγγραφείτε ως προσωρινός κάτοικος (κάτοικος αλλοδαπής) της Ολλανδίας.


Προσοχή: αργήσατε την εγγραφή σας; Ίσως θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο. Το ποσό προστίμου μπορεί να αυξηθεί έως € 325. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε τις κρατικές αρχές (Rijksoverheid) 
στο: 1400 ή +31-77-4656767.

 

Εγγραφή ως προσωρινός κάτοικος (κάτοικος αλλοδαπής) της Ολλανδίας

 

Μπορείτε να εγγραφείτε σε 19 θυρίδες, οι οποίες βρίσκονται στους δήμους: Άλκμααρ, Άλμελο, Άμστερνταμ, Μπρεντάς, Χάγης, Ντούτινχεμ, Αϊντχόφεν, Γρόνιγκεν, Χους, Χεέρλεν, Λεουβάρντεν, Λέιντεν, Ναϊμέχεν, Ρόττερνταμ, Τερνεούζεν, Ουτρέχτης, Φένλο, Westland και Τσβόλε. Για να εγγραφείτε, θα χρειαστείτε έγκυρο δελτίο ταυτότητας.

Προσοχή: θα μείνετε τελικά περισσότερο από 4 μήνες; Να ενημερώσετε αμέσως το δήμο όπου κατοικείτε. Θα γίνετε κάτοικος (κάτοικος ημεδαπής) της Ολλανδίας.

 

Εγγραφή ως κάτοικος (κάτοικος ημεδαπής) της Ολλανδίας

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στο δημαρχείο του δήμου στο οποίο κατοικείτε. Θα πρέπει να εγγραφείτε εντός 5 ημερών μετά την πρώτη σας ημέρα στην Ολλανδία. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Θα φέρετε επίσης κάθε μέλος της οικογένειάς σας που κατοικεί μαζί σας.

 

Τι θα πάρετε μαζί σας στο δημαρχείο;

 

Έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της οικογένειάς σας. 

Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή πωλητήριο συμβόλαιο της κατοικίας σας στην Ολλανδία. 

Σημαντικά έγγραφα από την χώρα προέλευσής σας, π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης και/ή ληξιαρχική πράξη γάμου.

 

Σας φιλοξενεί κάποιος; 

 

Το άτομο αυτό θα πρέπει να δηλώσει γραπτά ότι κατοικείτε στο σπίτι του. Θα πρέπει να προσκομίσετε επίσης ένα αντίγραφο της ταυτότητάς του.

Θα σας δώσουν έναν αριθμό ΑΦΜ (BSN)

Μετά την εγγραφή σας ως κάτοικος ή προσωρινός κάτοικος, στη σχετική θυρίδα θα σας δώσουν έναν αριθμό ΑΦΜ (BSN) τον οποίο θα χρειαστείτε π.χ. για:


εργασία· τραπεζικό λογαριασμό· τον οικογενειακό γιατρό ή το νοσοκομείο· το σχολείο των παιδιών σας.

Να κανονίσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Θα χρειαστείτε μια διεύθυνση κατοικίας. Μόνο έτσι θα είστε σε θέση να εγγραφείτε στο δήμο. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε σε Κατοικία στην Ολλανδία.

 

Θα μετακομίσετε;

 

Μετακομίζετε σε άλλο δήμο; Να δώσετε τα στοιχεία της καινούργιας σας διεύθυνσης στο καινούργιο σας δήμο. 
Μπορείτε να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας του σχετικού δήμου. Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε εκ νέου. 
• 
Μετακομίζετε εντός του δήμου σας; Να ενημερώσετε το δήμο σας. 
• 
Επιστρέφετε στη χώρα προέλευσής σας; . Ως κάτοικος (ημεδαπής) της Ολλανδίας: να ενημερώσετε το 
δήμο σας. 
. Ως προσωρινός κάτοικος της Ολλανδίας/κάτοικος αλλοδαπής: δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το δήμο σας. 
Δεν θα χάσετε τον προσωπικό αριθμό ΑΦΜ. Και εάν θα ξαναέρθετε στην Ολλανδία, δεν θα χρειαστεί να ξανακάνετε αίτηση για καινούργιο αριθμό ΑΦΜ. Θα γίνετε πάλι κάτοικος της Ολλανδίας; Τότε θα πρέπει να εγγραφείτε εκ νέου στο δήμο. 

 

Για Ευρωπαίους διακινούμενους εργαζομένους | Τι θα πρέπει να κάνετε αμέσως

 

Να κλείσετε μια ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Στην Ολλανδία έχετε την υποχρέωση να συνάψετε μια 

ασφάλεια υγείας. Αυτό ισχύει επίσης εάν έχετε ήδη ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα προέλευσής σας. 
Η ασφάλεια καλύπτει όλα τα έξοδα του οικογενειακού γιατρού,  καθώς επίσης ένα μέρος των φαρμάκων και του νοσοκομείου.  

Προσοχή: δεν κλείνετε ασφάλεια υγείας; Τότε θα πάρετε πρόστιμο. Και επίσης θα πρέπει να 
πληρώσετε όλα τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μόνος σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη γραμμή των ασφαλειών υγείας Zorgverzekeringslijn 
στο: 0800-6464644 ή +31-88-9006960, ή να κοιτάξετε το zorgverzekeringslijn.nl/ 
coming-from-abroad.

 

Θα χρειαστείτε άδεια παραμονής;

 

Όχι: εάν είστε υπήκοος: 
• χώρας της ΕΕ (Ευρωπαiκής Ένωσης)· 
• του Λιχτενστάιν· 
• της Νορβηγίας· 
• της Ισλανδίας· 
• της Ελβετίας· 
• της Κροατίας.

Ναι: εάν έχετε την υπηκοότητα άλλης χώρας, π.χ. μιας χώρας στην Αφρική ή Ασία. Τότε θα 
πρέπει να κάνετε αίτηση για άδεια παραμονής στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND). Για περισσότερες πληροφορίες να δείτε το ind.nl.

 

Τι χρειάζεστε για να εργαστείτε στην Ολλανδία;

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (BSN) Εάν θέλετε να εργαστείτε στην Ολλανδία θα χρειαστείτε έναν αριθμό Α.Φ.Μ. (BSN). Θα σας το δώσουν κατά την εγγραφή σας. 

Υποχρέωση απόδειξης ταυτότητας. Στην Ολλανδία θα πρέπει να είστε πάντα σε θέση να αποδείξετε την ταυτότητά σας. Δηλαδή επίσης στη δουλειά σας. Ο εργοδότης σας θα κάνει μια φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητάς σας. Δεν του επιτρέπεται όμως να κρατήσει το δελτίο ταυτότητάς σας.

Ολλανδικός τραπεζικός λογαριασμός. Ο εργοδότης σας πρέπει να πληρώνει τον μισθό σας στο δικό σας τραπεζικό λογαριασμό. Επιτρέπεται να σας πληρώσει ένα μέρος του μισθού σε μετρητά ή σε είδος. Επιτρέπεται όμως μόνο όταν αφορά εκείνο το μέρος του μισθού το οποίο είναι πάνω από τον κατώτατο μισθό που ισχύει για την ηλικία σας. Μπορείτε επίσης να πληρωθείτε στο τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα προέλευσής σας. Τότε όμως θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να παραλάβετε το μισθό σας.

Διπλώματα/πτυχία από άλλη χώρα. Σπουδάσατε σε άλλη χώρα; Και αποκτήσατε το δίπλωμα ή το πτυχίο σας; Η ασκήσατε κάποιο επάγγελμα για το οποίο έπρεπε να ακολουθήσετε είδικες σπουδές ή σεμινάρια; Το δίπλωμα/πτυχίο ή πιστοποιητικό σας δεν αναγνωρίζεται αυτόματα στην Ολλανδία. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες  πληροφορίες από το Nuffic στη Χάγη και στο Ίδρυμα Συνεργασίας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικού Κόσμου (SBB) στο Ζουτερμήρ.

Μην ξεκινήσετε ποτέ την εργασία σας χωρίς να γνωρίσετε ποιοι είναι οι όροι εργασίας σας.

 

Ενιαίοι όροι εργασίας


Στην Ολλανδία ο καθένας που εργάζεται έχει δικαίωμα για τους ίδιους ενιαίους όρους εργασίας. Αναφέρονται σε διάφορους ολλανδικούς νόμους. Ενιαίοι όροι εργασίας είναι π.χ.:


ελάχιστος νόμιμος μισθός· • ημέρες αδείας· • επίδομα αδείας· • συνέχιση καταβολής 70% του μισθού σε περίπτωση ασθένειας· • άδεια εγκυμοσύνης.


Επιπλέον όροι εργασίας

 

Συχνά ο εργοδότης σας έχει μια σσε (συλλογική σύμβαση εργασίας) στην οποία αναφέρονται συχνά επιπλέον 
συμφωνίες. Σε μερικές περιπτώσεις οι εργοδότες έχουν επίσης τους δικούς τους όρους εργασίας. 
Επιπλέον όροι εργασίας είναι π.χ.: Υψηλότερος μισθός από τον κατώτατο μισθό·  επιπλέον πληρωμή στο τέλος του έτους· περισσότερες ημέρες αδείας από τις νόμιμες ελάχιστες·  σε περίπτωση ασθένειας, συνέχιση Καταβολής μισθού ενός ποσού περισσότερο από 70% του μισθού σας· • εταιρικό αυτοκίνητο με λίζιγκ. 

 

Σύμβαση εργασίας

 

Να κάνετε σαφείς συμφωνίες όσον αφορά τους όρους εργασίας σας. Συνήθως γίνεται μέσω σύμβασης εργασίας. Στην Ολλανδία ισχύουν επίσης οι προφορικές συμφωνίες όσον αφορά τους όρους εργασίας. Αλλά τι γίνεται όταν ο εργοδότης σας δεν τηρεί εκείνες τις συμφωνίες; Σ’αυτήν την περίπτωση δεν θα έχετε κανένα 
αποδεικτικό στοιχείο. Για αυτό να φροντίσετε πάντα να έχετε μια γραπτή επιβεβαίωση τέτοιων συμφωνιών. Επιτρέπεται επίσης μέσω του e-mail.


Μισθοδοτική κατάσταση

 

Εργάζεστε για ολλανδική εταιρεία; Τότε παίρνετε μια μισθοδοτική κατάσταση, στην οποία αναφέρονται π.χ.: Ο μεικτός σας μισθός· Οι φόροι και εισφορές που παρακρατεί ο εργοδότης σας από το μισθό σας, π.χ. ο φόρος επί του μισθού· Ο καθαρός σας μισθός. Είναι ο μεικτός σας μισθός μείον τους φόρους και τις εισφορές· Πόσες ώρες εργαστήκατε, π.χ. 32 ώρες την εβδομάδα· Το χρονικό διάστημα που καλύπτει ο μισθός σας, π.χ. το μήνα του Ιουλίου. 

 

Ο κατώτατος μισθός

 

Στην Ολλανδία ισχύουν ένας κατώτατος μισθός και ένα κατώτατο επίδομα αδείας. Επιτρέπεται μεν στον εργοδότη να σας πληρώσει περισσότερα χρήματα, αλλά όχι λιγότερα. Για περισσότερες πληροφορίες να κοιτάξετε το rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon ή inspectieszw.nl.


Φορολογική δήλωση

 

Ως εργαζόμενος ή σε περίπτωση που παίρνετε κάποιο επίδομα, θα πρέπει να πληρώσετε φόρο εάν: η Εφορία (Belastingdienst) σας ζητάει να το πληρώσετε· • εκτελέσατε μισθωτή εργασία χωρίς να το γνωρίζει η Εφορία (Belastingdienst)· έχετε χρηματική περιουσία. 

 

Αρρωσταίνετε ή θα γίνετε ακίνανος προς εργασία;

 

Συνέχιση καταβολής μισθού. Ο εργοδότης σας θα πρέπει να συνεχίσει να σας πληρώνει. Συνήθως η πληρωμή ανέρχεται σε 70% του μισθού σας.  Συμβαίνει συχνά ότι δεν θα πληρωθείτε για τις πρώτες δύο ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας.

 

Εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας

 

Μπορείτε να εργαστείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τότε ισχύουν ειδικοί κανόνες. Παραδείγματος χάρη: πρέπει να εγγραφείτε στο Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel, KvK) και στην Εφορία (Belastingdienst).

 

Χρειάζεστε άδεια εργασίας; 

 

Όχι: εάν είστε υπήκοος: 
• χώρας της ΕΕ (Ευρωπαiκής Ένωσης) 
• του Λίχτενσταιν· 
• της Νορβηγίας· 
• της Ισλανδίας· 
• της Ελβετίας. 
Ναι: εάν είστε υπήκοος της Κροατίας. 
Ναι: εάν έχετε την υπηκοότητα άλλης χώρας, 
π.χ. μιας χώρας στην Αφρική ή Ασία. Μπορείτε  να κάνετε αίτηση για άδεια εργασίας μέσω του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργαζομένων (UWV). Κοιτάξτε την ιστοσελίδα 
werk.nl/werkvergunning ή τηλεφωνήστε στο:088-8982070.

 

Κατοικία στην Ολλανδία


Τι πρέπει να κάνετε όταν θα ζήσετε στην Ολλανδία;

Μάθηση της ολλανδικής γλώσσας. Είναι σημαντικό να μάθετε την ολλανδική γλώσσα όσο το γρηγορότερο δυνατόν. Θα έχετε περισσότερες δυνατότητες να βρείτε εργασία στο δικό σας επίπεδο. Και θα είστε επίσης σε θέση να μιλήσετε με τους υπαλλήλους στο δημαρχείο ή με τον οικογενειακό γιατρό, καθώς και με τους δασκάλους στο σχολείο των παιδιών σας.

 

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

 

Ως επίσημη ταυτότητα ισχύουν: το διαβατήριο και το ευρωπαiκό δελτίο ταυτότητας. Πρέπει πάντα να έχετε την 
ταυτότητα μαζί σας. Αλλά δεν επιτρέπεται στον καθένα να σας τη ζητήσετε.

 

DigiD

 

Για πολλά πράγματα στην Ολλαμδία χρειάζεστε ένα DigiD. Με DigiD μπορείτε να συνδεθείτε στις ιστοσελίδες των κρατικών αρχών (Rijksoverheid) και του τομέα Υγείας. Θα μπορέσετε να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση, να ζητήσετε επίδομα ενοικίου, να κλείσετε ραντεβού στο νοσοκομείο ή να ζητήσετε απαλλαγή των δημοτικών τελών. Μπορείτε μόνο να κάνετε αίτηση για DigiD όταν είστε κάτοικος ή υπήκοος της Ολλανδίας. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για DigiD σας στο: digid.nl/aanvragen. Για να κάνετε την αίτησή σας, θα χρειαστείτε τον 
αριθμό ΑΦΜ (BSN). Βλ. αριθμός-ΑΦΜ.


Έγκυρη άδεια οδήγησης

 

Θέλετε να οδηγήσετε όταν ζείτε στην Ολλανδία; Θα χρειαστείτε έγκυρη άδεια οδήγησης. Έχετε έγκυρη άδεια οδήγησης από την χώρα προέλευσής σας; Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε έως 10 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσής της στη χώρα προέλευσής σας. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό, θα πρέπει να 
αλλάξετε την άδεια οδήγησής σας στο δήμο σας για μια ολλανδική άδεια οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες να τηλεφωνήσετε την Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας (Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW): 0900-0739 (€ 0,10 ανά λεπτό). 

 

Τα μέσα συγκοινωνίας στην Ολλανδία

 

Για να κάνετε χρήση των μέσων συγκοινωνίας στην Ολλανδία χρειάζεστε μια ειδική έξυπνη κάρτα (OV chipkaart). Την κάρτα αυτή μπορείτε να την αγοράσετε σε σταθμούς, σουπερμάρκετ και καπνοπωλεία. Εκεί μπορείτε επίσης να αναβαθμίσετε την κάρτα σας. Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε το ov-chipkaart.nl.

 

Ασφαλιστική κάλυψη υγείας

 

Η ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να την κλείσετε σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης υγείας. Η 
ασφάλεια υγείας αποτελείται από διάφορα μέρη: μια ενιαία ασφάλεια, η οποία είναι υποχρεωτική· μια συμπληρωματική ασφάλεια, η οποία είναι εκούσια· μια ασφάλεια για τα έξοδα του οδοντίατρου, η οποία είναι εκούσια. Προσοχή: δεν κλείνετε καμία ασφάλεια υγείας; Θα πάρετε πρόστιμο.  

 

 


Δείτε αγγελίες μας πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1