Νοσηλευτές στην Ελβετία

Καταχώρηση 2020/08/01

Νοσοκομεία της Ελβετίας πελάτες μας ζητούν Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες για πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου.

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες:

Διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής σχολής 4ετούς φοιτήσεως.

Διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ευρωπαϊκής χώρας.

Διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε οργανωμένη κλινική του ιδιωτικού τομέα ή δημόσιο νοσοκομείο.

Μιλούν πολύ καλά (επιθυμητά: άριστα) τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά.

Επιδιώκουν σταδιοδρομία σε ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.

 

Προσφέρονται:

Υψηλές αποδοχές.

Διαμονή και στέγαση.

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και περαιτέρω εξέλιξης.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2021 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Member of the Global Executive Search Network

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1