6ωρη γραμματέας στο Μοσχάτο

Καταχώρηση 2019/12/30

Πελάτης μας εταιρία παροχής υπηρεσιών επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στο Μοσχάτο μία 6ωρη Receptionist - Γραμματέα για απογευματινό ωράριο

Οι υποψήφιες:

Εκτός από τα ελληνικά, να γνωρίζουν άριστα αγγλικά (σε επίπεδο μητρικής γλώσσας επιθυμητά).

Να γνωρίζουν άριστο χειρισμό των εφαρμογών του Microsoft Office.

Να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές ιδιότητες προφορικές όσο και γραπτές.

 

Η κάτοχος της θέσης:

Εργάζεται σε απογευματινό ωράριο (15:00-21:00) και 5ήμερη απασχόληση.

Χειρίζεται θέματα επικοινωνίας της εταιρίας με τους πελάτες ενώ θα πρέπει να διακρίνεται από οργανωτικές ιδιότητες.

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης εταιρίας.

 

Βιογραφικά σημειώματα μπορείτε να στείλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr 

  

Hrstrategy Human Resources Management Consultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1