Διευθυντής Πωλήσεων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

Καταχώρηση 2020/09/15

Ο πελάτης μας εταιρία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έδρα στην Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες

Ερευνά την διεθνή και εγχώρια αγορά με στόχο την κατάλληλη πληροφόρηση για την περαιτέρω ανάπτυξη ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αναζητά ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα εκπαίδευσης και συμμετέχει στην κατάρτιση κατάλληλων προτάσεων συμμετοχής της εταιρίας σε αυτά.

Συμμετέχει στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη διεύθυνση σπουδών.

Παρουσιάζει τα προγράμματα σε επιχειρησιακούς πελάτες (εταιρίες και οργανισμούς).

Συμμετέχει στην παρουσίαση προγραμμάτων προς τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους.

Αξιοποιεί κατάλληλα το υπάρχον πελατολόγιο της εταιρίας με σκοπό την αναζήτηση μεθόδων που οδηγούν στην αύξηση των πωλήσεων.

Προσόντα

Πτυχίου Ανώτατης Σχολής.

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 ετών.

Γνώση τεχνικών παρουσιάσεων.

Ικανότητες πωλήσεων και κατάρτισης των ανάλογων προτάσεων.

Ικανότητες διαπραγματεύσεων και άριστης επικοινωνίας.

 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε, παρακαλούμε στείλτε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1