Ηλεκτρολόγοι κατασκευών στο Δίστομο Βοιωτίας

Καταχώρηση 2021/04/19

Ο πελάτης μας κατασκευαστική εταιρία ζητά να προσλάβει 5 Ηλεκτρολόγους Κατασκευών στο Δίστομο Βοιωτίας.

Προσόντα

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου.

Εμπειρία ως εργαζόμενοι σε βιομηχανικές κατασκευές και μέσης τάσης.

 

Η εταιρία προσφέρει

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Διαμονή στην περιοχή.

Προοπτική μόνιμης απασχόλησης και σε άλλα έργα της εταιρίας.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr ή καλέστε 210 61 34 892.

Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2021 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Member of the Global Executive Search Network

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1