Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας

Καταχώρηση 2020/04/02

Ο πελάτης μας εταιρία συμβούλων, αναζητά συμβούλους ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO.

 

Ο πελάτης μας εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων πανελλήνιας εμβέλειας, με μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, αναζητά,

συμβούλους εξειδικευμένους στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO (9001,14001,45001,22000,22301,27001 κα.) για υλοποίηση έργων σε πελάτες της, με προοπτική την μακροχρόνια συνεργασία.

 

Απαραίτητη η σχετική εμπειρία, η ικανότητα ανάπτυξης παραδοτέων σε ελληνική και σε αγγλική γλώσσα), η ύπαρξη τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και η δυνατότητα για ταξίδια εντός κι εκτός Ελλάδος.

 

Επιθυμητό πτυχίο μηχανικού, οικονομολόγου, διοίκησης επιχειρήσεων.

 

Επιθυμητή η εμπειρία ως επιθεωρητής συστημάτων σε φορείς πιστοποίησης.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1