Γραμματέας Διαφημιστικής εταιρίας στο Χαλάνδρι

Καταχώρηση 2021/01/25

Ο πελάτης μας εταιρία διαφημιστική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει Γραμματέα στο Χαλάνδρι.

Καθήκοντα

Γραμματειακή υποστήριξη εταιρίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες και τα στελέχη της εταιρίας.

Υποστήριξη τμήματος casting (ραντεβού, αρχειοθέτηση, τηλεφωνική υποστήριξη promoters – βοηθών παραγωγής και διαφήμισης.

Υποστήριξη τμήματος marketing (αρχειοθέτηση υλικού επικοινωνίας εκθέσεων  αποστολή newsletters και λοιπού επικοινωνιακού υλικού σε πελάτες κλπ).

Τήρηση φακέλων προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών.

Έκδοση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.

Διενέργεια οικονομικών απολογισμών.

Υποβολή προσφορών προς πελάτες της εταιρίας.

 

Προσόντα

Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.

Άριστη γνώση Αγγλικών.

Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση διοικητικής υποστήριξης επιθυμητά διαφημιστικής εταιρίας.

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr 


Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.

 

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2021 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Member of the Global Executive Search Network

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1