Μηχανικός Συντήρησης

Καταχώρηση 2020/07/01

Ο πελάτης μας, εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων στα βόρεια προάστια της Αθήνας επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό συντήρησης εργοστασίου.

Καθήκοντα

Ο μηχανικός συντήρησης εργοστασίων εξασφαλίζει ότι οποιοσδήποτε τύπος εξοπλισμού λειτουργεί κατάλληλα.

Υπεύθυνος για την λειτουργία σε μια ευρεία ποικιλία των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής, θέρμανσης/ψύξης ή προετοιμασίας τροφίμων.

Εκτελεί την τακτική συντήρηση, αντιμετωπίζει τα προβλήματα και διενεργεί τις επισκευές όπως απαιτείται.

Ο μηχανικός συντήρησης θα είναι επίσης αρμόδιος για την αφαίρεση του παλαιού εξοπλισμού και την εγκατάσταση των νέων μηχανών.

Αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης και εργάζεται σε πρωινό ωράριο, ενώ εκτός ωραρίου αν συμβούν βλάβες, on-call.

Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Προσόντα

Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση.

Επιθυμητό (όχι υποχρεωτικό) πτυχίο κατά προτίμηση Μηχανολόγου.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr

Hrstrategy Human Resourcesεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1