Προϊστάμενος ΙΤ & MIS Reporting

Καταχώρηση 2021/03/05

Βιομηχανία τροφίμων πελάτης μας ζητά να προσλάβει Προϊστάμενο ΙΤ & MIS Reporting στην Αυλίδα.

Καθήκοντα
Διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.
Επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της μηχανογραφικής υποδομής της επιχείρησης. (Servers, Δίκτυο, Υπολογιστές, Περιφερειακά κλπ.).
Εκτέλεση Backup.
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων υπολογιστών και περιφερειακών.
Εγκατάσταση λογισμικού που απαιτείται για την ομαλή εργασία των χρηστών.
Αποκατάσταση βλαβών στο μηχανογραφικό εξοπλισμό καθώς και τηλεφωνίας.
Εκπαίδευση των χρηστών στις υπάρχουσες εφαρμογές λογισμικού (Office 365).
Δημιουργία νέων ή απενεργοποίηση παλαιών χρηστών στο domain εταιρείας (Active Directory).
Υποστήριξη χρηστών στο ERP της εταιρείας.
Επεξεργασία δεδομένων προκειμένου αυτά να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες.
Τηλεφωνική υποστήριξη απομακρυσμένων χρηστών.
Ανάλυση, σχεδιασμός και κατασκευή λογισμικού για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της εταιρείας που δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα υποσυστήματα.
Έρευνα αγοράς για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, επαφές με τους προμηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Δεξιότητες και Ικανότητες
Πτυχίο με κατεύθυνση Πληροφορική η τη Μηχανική.
Άριστη γνώση MS Office 365, MS Server 2012, Symantec Endpoint – Backup.
Εμπειρία σε διαχείριση επιχειρησιακού λογισμικού (ERP) και ιδιαιτέρως σε λογιστικές εφαρμογές, κοστολόγηση, κλείσιμο μήνα κλπ.
Πολύ καλή γνώση με δυνατότητα αποκατάστασης βλαβών στις μηχανογραφικές υποδομές (Η/Υ, περιφερειακά, δίκτυα).
Γνώση σχεδιασμού και χρήσης RDBMS (MS SQL Server 2012 – 2016)
Ευχέρεια στο προγραμματισμό σε Visual Basic .Net ή C#.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά).

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.(www.hrstrategy.gr)

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2021 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Member of the Global Executive Search Network

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1