Υπάλληλος Μισθοδοσίας (Βόρεια Προάστια Αθήνας)

Καταχώρηση 2020/07/02

Πελάτης μας λογιστική εταιρία στα βόρεια προάστια επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία υπάλληλο τμήματος Μισθοδοσίας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώση εργατικής νομοθεσίας.

Γνώση Ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Μερική γνώση λογιστικού σχεδίου.

Επαρκή γνώση εκπλήρωσης των τυπικών υποχρεώσεων της εταιρίας (ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ κλπ.)

 

Τα καθήκοντα του/της κατόχου της θέσης θα είναι:

Παρακολούθηση και έλεγχος μισθολογικών μεταβολών.

Καταχώρηση των στοιχείων στο μηχανογραφημένο σύστημα μισθοδοσίας.

Παρακολούθηση και τακτοποίηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Η παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος.

Η παροχή στατιστικών στοιχείων προς τη διοίκηση.

Η συμφωνία των στοιχείων και το κλείσιμο του μήνα.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1