Υπεύθυνος μισθοδοσίας (8μηνη σύμβαση)

Καταχώρηση 2021/04/19

Βιομηχανία πελάτης μας ζητά να προλάβει υπεύθυνο έκδοσης μισθοδοσίας για τουλάχιστον 8μηνης διάρκειας σύμβαση αναπλήρωσης εγκύου με έδρα στο Κορωπί.

Αρμοδιότητες:
Έκδοση μισθοδοσίας.
Υπολογισμός και αποστολή ΑΠΔ.
Προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβολές ωραρίων, βεβαιώσεις αποδοχών.
Διαχείριση ΕΡΓΑΝΗ.
Παρακολούθηση και ενημέρωση για αλλαγές στην εργατική νομοθεσία.
 
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (χρηματοοικονομικής, οικονομικής, λογιστικής κατεύθυνσης).
Σε βάθος γνώση του αντικειμένου της μισθοδοσίας και της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση μισθοδοσίας βιομηχανικής επιχείρησης.


Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2021 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Member of the Global Executive Search Network

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1