Ηλεκτρολόγος Συντηρητής

Posted 8/2/2019

Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση στο Μοσχάτο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν: Ηλεκτρολόγο Συντηρητή

 Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

Απόφοιτοι σχολών Ηλεκτρολογίας ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

 

Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης θα είναι:

Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της εταιρίας.

Η αντιμετώπιση βλαβών.

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες προληπτικής συντήρησης.

 

Ο πελάτης προσφέρει:

Μισθό αναλόγως προσόντων

Σύμβαση αορίστου χρόνου

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1