Μηχανικός Πωλήσεων

Καταχώρηση 2019/01/01

Ο πελάτης μας, εταιρία ειδών φωτισμού, επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με Μηχανικό Πωλήσεων.

Χαρακτηριστικά των υποψηφίων:

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

Απόφοιτοι σχολής Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων.

Με πολλή καλή γνώση Αγγλικών.

Επιθυμητά γνώση Γερμανικών.

Να γνωρίζουν τεχνικές επαγγελματικών παρουσιάσεων.

Να διαθέτουν εμπειρία στις πωλήσεις καθώς και να είναι εκπαιδεύσιμοι.

 

Χαρακτηριστικά της θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει τις πιο κάτω ευθύνες:

Επιδίωξη αύξησης του κύκλου εργασιών με βάση το υφιστάμενο πελατολόγιο.

Αναζήτηση διαγωνισμών του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης.

Αναζήτηση επιχειρησιακών πελατών του ιδιωτικού τομέα.

Διεξαγωγή επισκέψεων και παρουσιάσεων στους υπευθύνους προμηθειών ή τους τεχνικούς διευθυντές των πελατών.

 

Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές.

Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασιακής ανάπτυξης.

Ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν ο σεβασμός και η ευημερία των ανθρώπων της εταιρίας.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1