Οικονομικός Διευθυντής

Καταχώρηση 2018/12/17

Ο πελάτης μας, εισαγωγική εταιρία χημικών, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:

Απόφοιτοι οικονομικής σχολής Ελλάδος ή ισότιμης του εξωτερικού.

Επιθυμητή η κατοχή αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξεως.

Άριστη γνώση Αγγλικών.

Άριστη γνώση του λογιστικού κυκλώματος

Πολύ καλή των φοροτεχνικών.

Πολύ καλή γνώση της οικονομικής ανάλυσης.

Άριστος χειρισμός ERP και Microsoft Office.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης, επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:

Διοίκηση της οικονομικής λειτουργίας της εταιρίας.

Προετοιμασία, υποβολή προς έγκριση και εγγύηση της τήρησης των προϋπολογισμών.

Διοίκηση του λογιστηρίου και των υπολοίπων τμημάτων της οικονομικής διεύθυνσης.

Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού της εταιρίας στο διοικητικό συμβούλιο.

Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές και εξωτερικούς οικονομικούς συμβούλους της εταιρίας.

Διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με φορείς και λοιπές αρχές.

Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής της εταιρίας.

 

Η εταιρία προσφέρει

Ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές.

Εργασία σε ένα μοντέρνο και οργανωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασιακής ανάπτυξης.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1