Υπάλληλος Customer Service (Ν. Αρτάκη Ευβοίας)

Posted 2/28/2019

Ο πελάτης μας, μεγάλη εμπορική επιχείρηση με έδρα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, ζητεί να προσλάβει υπάλληλο τμήματος customer service.

Καθήκοντα της θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης :

θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά τις επιχειρήσεις-πελάτες της εταιρίας,

θα εισάγει στοιχεία στο σύστημα CRM,

θα παράγει στατιστικά στοιχεία με βάση τα αποτελέσματα του CRM,

θα υποστηρίζει γραμματειακά το τμήμα πωλήσεων μεγάλων πελατών της εταιρίας

θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλή ταχύτητα κατά την εξυπηρέτηση πελατών με αποτελεσματικό τρόπο

θα πρέπει να επιδιώκει υψηλούς δείκτες εξυπηρέτησης επιχειρησιακών πελατών

 

Χαρακτηριστικά των υποψηφίων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες, θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Άριστο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας

Άριστη γνώση και  χειρισμό της αγγλικής γλώσσας

Άριστο χειρισμό υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου (Microsoft office).

Πολύ καλή γνώση χειρισμού του συστήματος CRM της εταιρίας

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1