Υπάλληλος Customer Service (Ν. Αρτάκη Ευβοίας)

Posted 2/4/2019

Ο πελάτης μας, μεγάλη εμπορική επιχείρηση με έδρα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, ζητεί να προσλάβει υπάλληλο τμήματος customer service.

Καθήκοντα της θέσης

Ο/Η κάτοχος της θέσης :

θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά τις επιχειρήσεις-πελάτες της εταιρίας,

θα εισάγει στοιχεία στο σύστημα CRM,

θα παράγει στατιστικά στοιχεία με βάση τα αποτελέσματα του CRM,

θα υποστηρίζει γραμματειακά το τμήμα πωλήσεων μεγάλων πελατών της εταιρίας

θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλή ταχύτητα κατά την εξυπηρέτηση πελατών με αποτελεσματικό τρόπο

θα πρέπει να επιδιώκει υψηλούς δείκτες εξυπηρέτησης επιχειρησιακών πελατών

 

Χαρακτηριστικά των υποψηφίων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες, θα πρέπει να έχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Άριστο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας

Άριστη γνώση και  χειρισμό της αγγλικής γλώσσας

Άριστο χειρισμό υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου (Microsoft office).

Πολύ καλή γνώση χειρισμού του συστήματος CRM της εταιρίας

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

 

TAGS in Greek
σύμβουλοι επιχειρήσεων, συμβουλευτικές εταιρίες στην Ελλάδα, σύμβουλοι ανθρωπίνου δυναμικού, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, εταιρίες συμβούλων ανθρωπίνου δυναμικού, εταιρίες συμβούλων προσωπικού, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, γραφεία ευρέσεως εργασίας, γραφεία εύρεσης εργασίας, σύμβουλοι προσωπικού, σύμβουλοι ανθρωπίνου δυναμικού, σύμβουλοι HR, εταιρίες αναζήτησης προσωπικού, εταιρίες επιλογής προσωπικού, εταιρίες εύρεσης προσωπικού, εταιρίες ενοικίασης προσωπικού, αναδιοργάνωση εταιριών, αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, 

TAGS in English
executive search companies in Greece, executive search consultants in Greece, professional search companies in Greece, job find in Greece, personnel assessment in Greece, human resources companies in Greece, human resources consultants in Greece, human resources consultancies in Greece, human resources recruiters in Greece, hr companies in Greece, hr consultants in Greece, hr consultancies in Greece, hr recruiters in Greece, hr development companies in Greece, hr administration companies in Greece, medical recruiters in Greece, medical recruitment companies in Greece, engineering recruiters in Greece, engineers recruiters in Greece, engineering recruitment companies in Greece, engineering databases in Greece, doctors databases in Greece

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1