Υπεύθυνος Αποθήκης

Posted 2/1/2019

Ο πελάτης μας, εισαγωγική εταιρία με έδρα στο Κορωπί, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Αποθήκης

Σκοπός της Θέσης:

Η οργάνωση, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος των εργασιών της αποθήκης ετοίμων, σύμφωνα με την περιγραφή εργασίας και τα δοθέντα KPI’s, καθώς και η διαχείριση του προσωπικού αποθήκης και οδηγών φορτηγών, με στόχο την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρίας.

 

Αρμοδιότητες και Υπευθυνότητες:

 

Είναι υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες της Αποθήκης ετοίμων και εφαρμόζει τις πολιτικές της εταιρείας για τις παραδόσεις των προϊόντων.

Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή και την αντίστοιχη ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος

Μεριμνά για την σωστή αποθήκευση, επισήμανση, διαχωρισμό και διακίνηση των προϊόντων στους χώρους της Αποθήκης Ετοίμων.

Παραλαμβάνει το πρόγραμμα αποστολών προϊόντων και εμπορευμάτων, ρυθμίζει τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων, προετοιμάζει τις παραγγελίες προς αποστολή, και εποπτεύει τις φορτώσεις.

Ελέγχει τα δεσμευμένα προϊόντα προς αποστολή και ορίζει τις τελικές ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τις ημερομηνίες παράδοσης που έχουν ορισθεί.

Βασικές τεχνικές δεξιότητες και Γνώσεις:

7-8 έτη εργασιακής εμπειρίας ως εργαζόμενος σε μεγάλη αποθήκη, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 σε υπεύθυνη θέση.

Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής

Πελατοκεντρική αντίληψη

Αναλυτική ικανότητα

Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού

Ικανότητα επικοινωνίας

Διοικητικές ικανότητες

Γνώσεις Microsoft Office (excel) , χειρισμό περονοφόρου.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε πατώντας εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1