Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως, δεκάδες χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους! 

 


  

 

 

 

Γενικός Διευθυντής: Μιχαήλ Σερασκέρης

 

Της ομάδας μας ηγείται ο Μιχαήλ Σερασκέρης, Διοικητικός Επιστήμων, Οικονομολόγος της Υγείας, Νομικός, στέλεχος διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού από το 1992 και σύμβουλος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού από το 2007, έχοντας θητεύσει σε μία σειρά από εταιρίες εύρεσης εργασίας.

 

Υπεύθυνοι Τομέων 

 

Οι υπεύθυνοι τομέων (στρατηγικής-ενδυνάμωσης-αναζήτησης και επιλογής προσωπικού) είναι στελέχη του ιδιωτικού κατά κανόνα τομέα, προερχόμενοι κατά κανόνα από εταιρίες ανθρωπίνου δυναμικού, σύμβουλοι ή διευθυντές ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, αναλαμβάνοντας έργα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για λογαριασμό των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Τα στελέχη που αποτελούν την συμβουλευτική μας ομάδα έχουν μέσο όρο ηλικίας 45 ετών συνδυάζοντας την ωριμότητα με τις άριστες σπουδές και την επιχειρησιακή εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία στα οποία εξειδικεύονται.

 

 

  

 

 

 

 General Manager: Michael Seraskeris seraskeris

 

Our team is led by Michael Seraskeris, a Business Administration scientist,  a Health Economist, studied also Law. HR Manager since 1992 and human resource development consultant since 2007.

 

Sector Managers

 

Consultants responsible for the company's sectors (strategy-empowerment-selection) are professional of the private sector of the Greek and European economy, consultants or human resources development managers, doctors, nurses and engineers, undertaking counseling and training projects on behalf of private and public sector enterprises.

 

Our advisory group has an average age of 45 years, combining maturity with excellent studies and operational expertise in the fields in which they specialize.

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Οι κυριότερες αγγελίες Νοεμβρίου 2017:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Σουηδία                  Ιατροί στη Νορβηγία            Ιατροί στη Δανία                    Οδοντίατροι στη Γαλλία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ        Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί            Μηχανολόγοι Μηχανικοί        Proto Support Engineer      Υπεύθυνος πωλήσεων 

στην Ολλανδία                              στην Ολλανδία                           στην Ολλανδία                    κλάδου κρουαζιέρας

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί στη Γερμανία              Νοσηλεύτριες στη Βρετανία   Πωλητές Χημικών                Account Manager

 (Βερολίνο)                                                                                            Καθαρισμού                         Ξενοδοχειακού κλάδου

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ     

 

Δείτε όλες τις αγγελίες εδώ

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

  

           

         

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1