Γενικός Διευθυντής: Μιχαήλ Σερασκέρης

 

Της ομάδας μας ηγείται ο Μιχαήλ Σερασκέρης, Διοικητικός Επιστήμων, Οικονομολόγος της Υγείας, Νομικός, στέλεχος διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού από το 1992 και σύμβουλος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού από το 2007, έχοντας θητεύσει σε μία σειρά από εταιρίες εύρεσης εργασίας.

 

Υπεύθυνοι Τομέων 

 

Οι υπεύθυνοι τομέων (στρατηγικής-ενδυνάμωσης-αναζήτησης και επιλογής προσωπικού) είναι στελέχη του ιδιωτικού κατά κανόνα τομέα, προερχόμενοι κατά κανόνα από εταιρίες ανθρωπίνου δυναμικού, σύμβουλοι ή διευθυντές ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, αναλαμβάνοντας έργα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για λογαριασμό των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Τα στελέχη που αποτελούν την συμβουλευτική μας ομάδα  συνδυάζουν την γνώση με τις άριστες σπουδές και την επιχειρησιακή εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία στα οποία εξειδικεύονται.

 

 

  

 Δείτε τις υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

 

 General Manager: Michael Seraskeris Michael Seraskeris HRStrategy,
Μιχαήλ Σερασκέρης HRStrategy

 

Our team is led by Michael Seraskeris, a Business Administration scientist,  a Health Economist, studied also Law. HR Manager since 1992 and human resource development consultant since 2007.

 

Sector Managers

 

Consultants responsible for the company's sectors (strategy-empowerment-selection) are professional of the private sector of the Greek and European economy, consultants or human resources development managers, doctors, nurses and engineers, undertaking counseling and training projects on behalf of private and public sector enterprises.

 

Our advisory group, combines knowledge with excellent studies and operational expertise in the fields in which they specialize.

 

 


See more services by pressing here

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1