Το όραμά μας...

 

Να διακρινόμαστε διεθνώς για την άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας

 

Να προσφέρουμε υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στις δραστηριότητες των πελατών μας

 

Να υπηρετούμε την αξιοκρατία, την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα

 

Να αντιμετωπίζουμε όλους τους/τις υποψηφίους/ες ως διακεκριμένες προσωπικότητες

 

Να σκεφτόμαστε παγκόσμια, ενεργώντας τοπικά

 

Να διεξάγουμε τις εργασίες μας προσηλωμένοι σε ένα εξαίρετο επιχειρησιακό ήθος

 

Να διοικούμε το παρόν... από το μέλλον !

 

 

 

 

 

 

 Δείτε τις υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

Our Vision...

 

 

Recognized internationally for excellent services to our customers

 

To provide services that add value to our customers organization

 

To pursue always meritocracy, productivity and efficiency

 

 

To treat all candidates as distinguished personalities

 

 

To think always globally, acting locally

 

To conduct our business always driven by outstanding business ethics

 

To think about today... from the future !

 

 

 

 

 

 

 

 


See our services by pressing here 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1