Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως, δεκάδες χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους! 

 


  

Το όραμά μας...

 

Να διακρινόμαστε διεθνώς για την άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας

 

Να προσφέρουμε υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στις δραστηριότητες των πελατών μας

 

Να υπηρετούμε την αξιοκρατία, την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα

 

Να αντιμετωπίζουμε όλους τους/τις υποψηφίους/ες ως διακεκριμένες προσωπικότητες

 

Να σκεφτόμαστε παγκόσμια, ενεργώντας τοπικά

 

Να διεξάγουμε τις εργασίες μας προσηλωμένοι σε ένα εξαίρετο επιχειρησιακό ήθος

 

Να διοικούμε το παρόν... από το μέλλον !

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Vision...

 

 

Recognized internationally for excellent services to our customers

 

To provide services that add value to our customers organization

 

To pursue always meritocracy, productivity and efficiency

 

 

To treat all candidates as distinguished personalities

 

 

To think always globally, acting locally

 

To conduct our business always driven by outstanding business ethics

 

To think currently... from the future !

 


 

Οι κυριότερες αγγελίες Σεπτεμβρίου 2017:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Σουηδία                  Ιατροί στη Νορβηγία            Ιατροί στη Δανία                    Οδοντίατροι στη Γαλλία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ        Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί            Μηχανολόγοι Μηχανικοί        Proto Support Engineer 

στην Ολλανδία                              στην Ολλανδία                           στην Ολλανδία

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί στη Γερμανία             Υπεύθυνοι καταστημάτων       Νοσηλεύτριες στη Βρετανία    Οικονομολόγος                  Συντηρητής Βιομηχανίας

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ     Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Δείτε όλες τις αγγελίες εδώ

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

  

           

         

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1