Περιβαλλοντολόγος

Καταχώρηση 2018/03/02

Ο πελάτης μας ενεργειακή εταιρία της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό Περιβάλλοντος.

Περιγραφή εργασίας και ιδιοτήτων υποψηφίων

Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών
Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων
Αντιμετώπιση θεμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Διαδικασίες έκδοσης αδειών

Επιθυμητά προσόντα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω αντικείμενο
Προϋπηρεσία σε μελετητικό γραφείο /εταιρία συμβούλων
Γνώση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
Ικανότητες επικοινωνίας με πελάτες και συνδιαλλαγής με δημόσιες υπηρεσίες
Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (προκειμένου περί ανδρών)


Εμπειρία:
Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και επιπτώσεων, ενώ επιθυμητά με δικαίωμα υπογραφής

 

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε, παρακαλούμε στείλτε πατώντας εδώ ή στο Info@hrstrategy.gr

 

Δείτε λοιπές αγγελίες της εταιρίας μας πατώντας εδώ

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Οκτώβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 mechanical Engineers    Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   Logistics Supervisor

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Αυλίδα

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1