Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως, δεκάδες χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους! 

 


  

Assessment Centers

Με τη δημιουργία Assessment Centers η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει την απόδοση όσο και τις δυνατότητες των νέων όσο και τον υφιστάμενων εργαζομένων με τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης που προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι μίας προφορικής συνέντευξης.

 

Τα Κέντρα Ανάπτυξης όπως μπορούμε να μεταφέρουμε τον όρο στα ελληνικά, αποσκοπούν στην ανάδειξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των ανθρώπων μιας εταιρίας, η ανακάλυψη και βελτίωση των οποίων θα οδηγήσει στην αύξηση της απόδοσης των ανθρώπων όσο και της εταιρικής παραγωγικότητας.

 

Είμαστε στη διάθεση των πελατών μας οργανώνοντας Κέντρα Ανάπτυξης κάθε μεγέθους προκειμένου να συμβάλλουμε στην βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων μιας εταιρίας και στην ανάδειξη των ταλαντούχων εργαζομένων που θα μπορούσαν να προαχθούν αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης, μέσω πιστοποιημένων συμβούλων και εργασιακών ψυχολόγων-συνεργατών μας.

 

 

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Οι κυριότερες αγγελίες Ιανουαρίου 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                 Medical Locum in Britain      Ιατροί στη Γαλλία                  Οδοντίατροι στη Γαλλία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ        Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί            Μηχανολόγοι Μηχανικοί        Proto Support Engineer      Industrial Scada Software      Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                              στην Ολλανδία                       στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)                  (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί στη Γερμανία              Νοσηλεύτριες                            ERP Programmer                 Account Manager                    Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

 (Βερολίνο)                                      (Βρετανία)                                  Θεσσαλονίκη                        Ξενοδοχειακού κλάδου          (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1