Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως, δεκάδες χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους! 

 


  

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

 

«…Όταν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου, μπορείς να δώσεις εκατό μάχες με ασφάλεια.

Όταν δεν γνωρίζεις τον εχθρό, αλλά γνωρίζεις τον εαυτό σου, έχεις ίσες πιθανότητες να νικήσεις και να ηττηθείς.

Εάν δεν γνωρίζεις ούτε τον εχθρό ούτε τον εαυτό σου, να είσαι βέβαιος ότι σε κάθε μάχη θα βρίσκεσαι εκτεθειμένος στον κίνδυνο…».

Σουν Τζου, 800 π.Χ.

 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του νέου αιώνα, έχουν συχνά την ανάγκη αναδιοργάνωσης, μια αλλαγής που θα φέρει νέα κέρδη, νέες προοπτικές, μια απαλλαγή από τις "τοξίνες" το παρελθόντος.

 

Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να ξαναβρουν τη χαμένη τους δύναμη, ή να αποκτήσουν περισσότερη στο μέλλον. Οι οικονομικοί μας σύμβουλοι, σε συνδυασμό με τους συμβούλους ανθρωπίνου δυναμικού, και marketing έχουν ως αποστολή να αναλύσουν το προφίλ της εταιρίας-πελάτη μας και να προσπαθήσουν να παρέμβουν καθοριστικά στο εμπορικό της αποτέλεσμα. Διαμορφώνουμε προτάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των κερδών, τη μείωση των εξόδων καταλήγοντας στην ενδυνάμωση της επιχείρησης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα, θα είναι μία κερδοφόρος επιλογή εκ μέρους σας.

 

 

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 

 

Business Reorganization

business organization company Greece

 

"... When you know the enemy and yourself, you can give a hundred battles with security.

When you do not know the enemy but know yourself, you have an equal chance to win and be unsuccessful.

If you know neither the enemy nor yourself, be sure that in every battle will be exposed to the risk ... ".

Sun Tzu, 800 BC

 

Small and medium enterprises are facing the challenges of the new century, often have the need for reorganization, a change that will bring new profits, new perspectives, an exemption from the "toxins" of the past.

 

We help companies to regain their lost power, or to gain more in the future. Our financial advisors in conjunction with HR and marketing consultants are dedicated to analyze the profile of our client company and try to intervene decisively in the commercial results. We formulate proposals aimed at increasing profits, reducing costs resulting in the strengthening of the business.

 

Need more information please Contact us

 

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Οι κυριότερες αγγελίες Ιανουαρίου 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                 Medical Locum in Britain      Ιατροί στη Γαλλία                  Οδοντίατροι στη Γαλλία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ        Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί            Μηχανολόγοι Μηχανικοί        Proto Support Engineer      Industrial Scada Software      Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                              στην Ολλανδία                       στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)                  (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί στη Γερμανία              Νοσηλεύτριες                            ERP Programmer                 Account Manager                    Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

 (Βερολίνο)                                      (Βρετανία)                                  Θεσσαλονίκη                        Ξενοδοχειακού κλάδου          (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1