Αξιολόγηση Επαγγελματικών Ικανοτήτων

 

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται από τη θέληση για εργασία όσο και τις ικανότητες τις οποίες επιδεικνύουν κατά την εκτέλεσή της. Οι ικανότητες αυτές είναι δυνατό να μετρηθούν και εν συνεχεία αν αναπτυχθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό.

 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, αναλύουν το ψυχολογικό προφίλ των εργαζομένων μιας επιχείρησης και εν συνεχεία τις κρίσιμες επαγγελματικές τους ιδιότητες αναλόγως του επαγγέλματος το οποίο ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσετε στο μέλλον, διαμορφώνοντας έναν κατάλογο των ιδιοτήτων τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν.

 

Το παρόν πρόγραμμα προσφέρεται μέσω διαδικτύου και για ιδιώτες-στελέχη επιχειρήσεων.

 

 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

 Competensies' Assessment 
Competency Assessment
Αξιολόγηση ικανοτήτων εργαζομένων

 

Employees are characterized by their willing to work and their skills, demonstrate on real time execution. Those skills can be measured and very significantly improved and developed.

Companies and Organizations can discover their employee’s abilities to work and identify any weaknesses.

We can provide to our client a unique program in order to evaluate and develop professional skills of their staff.

Our specialized consultants analyze with success employees' psychological profile, their critical competencies depending on the profession that they practice or wish to practice in the future.

Also identify a list of competencies which they could develop by advising on how to achieve improvement.

Also, individuals over 25 years old who took their initial decisions for the profession they wish to pursue in the future, will find many benefits by using this unique program.

Professional success is a matter of professional behavior, not just knowledge. Need more information please Contact us

 


See more services by pressing here

 

 

 

 

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1