Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως, δεκάδες χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους! 

 


  

Αξιολόγηση Επαγγελματικών Ικανοτήτων

 

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται από τη θέληση για εργασία όσο και τις ικανότητες τις οποίες επιδεικνύουν κατά την εκτέλεσή της. Οι ικανότητες αυτές είναι δυνατό να μετρηθούν και εν συνεχεία αν αναπτυχθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό.

 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, αναλύουν το ψυχολογικό προφίλ των εργαζομένων μιας επιχείρησης και εν συνεχεία τις κρίσιμες επαγγελματικές τους ιδιότητες αναλόγως του επαγγέλματος το οποίο ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσετε στο μέλλον, διαμορφώνοντας έναν κατάλογο των ιδιοτήτων τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν.

 

Το παρόν πρόγραμμα προσφέρεται μέσω διαδικτύου και για ιδιώτες-στελέχη επιχειρήσεων.

 

 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 

 Competensies' Assessment 
Psychological tests

 

Employees are characterized by their willing to work and their skills, demonstrate on real time execution. Those skills can be measured and very significantly improved and developed.

Companies and Organizations can discover their employee’s abilities to work and identify any weaknesses.

We can provide to our client a unique program in order to evaluate and develop professional skills of their staff.

Our specialized consultants analyze with success employees' psychological profile, their critical competencies depending on the profession that they practice or wish to practice in the future.

Also identify a list of competencies which they could develop by advising on how to achieve improvement.

Also, individuals over 25 years old who took their initial decisions for the profession they wish to pursue in the future, will find many benefits by using this unique program.

Professional success is a matter of professional behavior, not just knowledge. Need more information please Contact us

 

 

 

 

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Οι κυριότερες αγγελίες Ιανουαρίου 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                 Medical Locum in Britain      Ιατροί στη Γαλλία                  Οδοντίατροι στη Γαλλία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ        Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί            Μηχανολόγοι Μηχανικοί        Proto Support Engineer      Industrial Scada Software      Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                              στην Ολλανδία                       στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)                  (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί στη Γερμανία              Νοσηλεύτριες                            ERP Programmer                 Account Manager                    Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

 (Βερολίνο)                                      (Βρετανία)                                  Θεσσαλονίκη                        Ξενοδοχειακού κλάδου          (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1