Επιλογή Στελεχών

 

Η φιλοδοξία μας είναι να διακρινόμαστε για τις επιλογές μας για λογαριασμό των πελατών μας. Επιλέγουμε στελέχη ανωτάτης, ανωτέρας και μεσαίας βαθμίδας, χωρίς να αποκλείουμε για τους καλούς μας πελάτες και προσλήψεις χαμηλόβαθμων υπαλλήλων ή εργατοτεχνικού προσωπικού.

 

Η αναζήτηση και επιλογή προσωπικού-στελεχών γίνεται σε συνδυασμό με τη χρήση αφενός των γνώσεών μας περί της αγοράς, αφετέρου με επιστημονική μέθοδο αφού χρησιμοποιούμε ψυχομετρικές δοκιμασίες και δομημένες συνεντεύξεις, παράλληλα με τη διοργάνωση Κέντρο Αξιολόγησης (Assessment Centers) με σκοπό την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος για λογαριασμό των πελατών μας.

 

Για εμάς, ο κώδικας επαγγελματικής μας τιμής είναι μία εξαιρετικά σημαντική αρετή μας και επιδιώκουμε πάντα να τον τηρούμε στο ακέραιο, ώστε η συνεργασία των πελατών με την εταιρία μας να αποτελεί μία σημαντική και κερδοφόρο εμπειρία. Είμαστε ξεχωριστοί ανάμεσα στις εταιρίες αναζήτησης ανθρωπίνου δυναμικού για αυτό το λόγο.

 

Η μέθοδος αναζήτησης και επιλογής υποψηφίων της εταιρίας μας:

 

1. Διοργανώνουμε 2 κύκλους συνεντεύξεων, γραπτή και προφορική, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι οι υποψήφιοι είναι ως προς τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά σύμφωνοι με τις ανάγκες της εταιρίας,

 

2. Προχωρούμε σε αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων κάθε υποψηφιότητας, αναλύοντας το προσωπικό του/της επαγγελματικό όραμα, την προϋπηρεσία, την περιγραφή καθηκόντων των προηγουμένων θέσεων που επιτελούσαν οι υποψήφιοι, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα προσόντα τους.

 

3. Ετοιμάζουμε μία αναλυτική αναφορά συμπερασμάτων για κάθε υποψηφιότητα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια θεωρούνται κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη θέση στην εταιρία-πελάτη μας.

 

4. Επιδιώκουμε να βρίσκουμε και να παρουσιάζουμε περισσότερους υποψηφίους προκειμένου οι πελάτες μας να έχουν την ευκαιρία να προβαίνουν σε συγκρίσεις με βάση τα δεδομένα της αγοράς.

 

5. Διατηρούμε κρυφό το όνομα της εταιρίας πελάτη μας προκειμένου να μην διαρρέουν φήμες στην αγορά και το ανακοινώνουμε κατόπιν αδείας της εταιρίας-πελάτη μόνο στους καταλληλότερους.

 

6. Επικοινωνούμε μαζί σας τακτικά και είμαστε δίπλα σας σε κάθε στιγμή της διαδικασίας επιλογής στελεχών προκειμένου να σας παρέχουμε όχι μόνο υπηρεσίες σχετικά με το υπόψη έργο αλλά πλήρη κάλυψη των προσδοκιών σας.

 

7. Σας παρέχουμε πληροφόρηση για τους λόγους που υποψήφιοι τυχόν θα μπορούσαν να αρνηθούν την προσφορά σας προκειμένου να διαπιστώνετε την ανταγωνιστικότητά τους με βάση τις προσδοκίες τους.

 

8. Διοργανώνουμε επαναληπτικές συναντήσεις με τους υποψηφίους και μετά την πρόσληψή τους προκειμένου να συμβάλλουμε στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην εταιρία σας.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέχουμε κάθε δυνατή μελλοντική υποστήριξη στις ανάγκες οργάνωσης της εταιρίας σας.

 

 

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 

 Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

 

 Executive Search and Selection Executive Search and selection in Greece
Αναζήτηση στελεχών

 

Our goal is to provide effective and efficient recruitment solution on behalf of our clients. We are sourcing and tracking applicants, by using a variety of professional and scientific methods.

Critical part of our success is our 24 years of experience; our executive team is working with structured interviews, Psychometric tests in association with Assessment Center Organizations.

1. Evaluation

2. Sourcing

3. Preliminary Screening

4. Selection

 

Need more info, please contact us here

 

Our research and assessment methods

 

  1. We organize 2 interview sessions, one in writing and another orally, to assess the right candidate according to your company’s requirements,

 

  1. We proceed to analytical presentation of every candidate’s potential, his or hers’ personal vision, prior experience, detailed job description of past positions, in order to understand exactly if the candidate is qualified or not,

 

  1. We prepare a report for every candidate that may suit your company’s needs, explaining in detail why we think that he/she will be a good candidate for the job you offer,

 

  1. We pursue to provide additional candidates (if exist) with more or less qualifications than the ones your company initially asked, for benchmarking reasons, so to inform you about the salary ranges or other conditions in our country.

 

  1. We announce in the final step -upon your agreement only- the name of our client company, so to the candidate prepare himself or herself to meet with you or hold a Skype session or telephone conversation with your company,

 

  1. We remain at your disposal during all the procedures described above, so to be sure that all candidates fulfil your expectations, if not, we continue our search according to the detailed criteria of your choice.

 

  1. We give you additional information about the reasons many candidates would not like to proceed, so you to learn better their expectations,

 

  1. We make follow up sessions with the candidates hired, so to realize if they are happy or not with their new job, so to inform you in addition with your official performance appraisal procedures.

 

We remain at your disposal in order to assist you in your future needs or other questions you may have about the Greek labor market.

 

You may contact us by pressing here:

 

 

See more services by pressing here

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1