Εκπαίδευση εργαζομένων

 

Παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων μέσω ενδο-επιχειρησιακών σεμιναρίων σύμφωνα με τα οποία επιδιώκουμε τη βελτίωση της σημερινής και μελλοντικής απόδοσης των εργαζομένων.

Βοηθούμε τους εργαζομένους να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις, επιτυχείς επαγγελματικές, συμπεριφορές και πληροφορίες που θα συμβάλλουν στη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής δεξαμενής ανθρωπίνων ικανοτήτων
 
Συνεργαζόμαστε με έγκυρους εκπαιδευτικούς και εισηγητές προκειμένου να εξασφαλίζουμε πάντα ότι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης δεν θα είναι μία τυπική διαδικασία αλλά μία ουσιαστική επιχειρησιακή πράξη που θα στοχεύει σε απτά αποτελέσματα.
 
Η εκπαίδευση οδηγεί στη συνολική βελτίωση της επιχείρησης και εκεί στοχεύουμε. Συμβάλλουμε στην ανάλυση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου με γνώμονα την ανάπτυξη των ανθρώπων, όσο και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την επιχείρηση-πελάτη μας. 
 
 
Η σύγχρονη αντίληψη για την εκπαίδευση είναι να παράγει αξίες, όχι να παραδίδει γνώσεις. Αυτή είναι η δική μας αποστολή.
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία
 
 
 
 Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας πατώντας εδώ
 
 
 
 
 
 

Training and Development

 

We provide training and development services through business seminars in order to  improve  performance of human resources.

 

We help employees acquire skills, knowledge, successful professional attitudes and information that will help to create a competitive human capacity tank.
 
We work with prestigious teachers and speakers in order to always ensure that the effect of education will not be a formality but an essential business practice aimed at concrete results.
 
 
Training leads to the overall improvement of the business and. We contribute to the analysis of actual training needs in order to maximize benefits for our clients. 
 
 
The modern conception of education is to produce values, not only deliver knowledge. This is our mission.
 
Contact us by pressing here
 
 
 
 
 
See more services by pressing here
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1