Παρέχουμε τις πιο κάτω υπηρεσίες: 

 

Αναζήτηση και Αξιολόγηση Στελεχών 
Επαγγελματική Αναζήτηση 
Ανάθεση Διαδικασίας Προσλήψεων
Προσωρινές-Μεταβατικές Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Εργασιακές και Συνδικαλιστικές Σχέσεις
Πολιτικές και Διαδικασίες σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού

 

 

Αναζήτηση και Αξιολόγηση Στελεχών  

  

Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε αποτελεσματική  αναζήτηση προσωπικού για λογαριασμό των πελατών μας. Αξιολογούμε τους υποψηφίους, με την χρήση πολλαπλών επαγγελματικών και επιστημονικών μεθόδων (δομημένες συνεντεύξεις, competency-based interviews, κ.λ.π.).

Η διαδικασία αναζήτησης  ξεκινάει με έρευνα από την εσωτερική μας βάση δεδομένων και παράλληλα με έρευνα στις καλύτερες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της αγοράς.

Συνεργαζόμαστε  καθημερινά με τους πελάτες μας  για να ελέγξουμε την πρόοδο στα  έργα και να συζητήσουμε  αναλυτικά για τους υποψηφίους και τις δυνατότητες τους.

Κρίσιμο μέρος της επιτυχίας μας είναι τα 26 χρόνια εμπειρίας μας στον χώρο. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί επαγγελματική μεθοδολογία όπως δομημένες συνεντεύξεις και ψυχομετρικά τεστ  σε συνδυασμό με Assessment Centers.

 

Τα βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση στελεχών είναι:

1. Αξιολόγηση  της ανάγκης  του πελάτη, καταγραφή αρμοδιοτήτων, καθορισμός του προφίλ του  ‘ιδανικού’ κατόχου της θέσης και χαρτογράφηση της αγοράς

2. Αναζήτηση των κατάλληλων βιογραφικών των Υποψηφίων

3. Προκαταρκτική εξέταση των βιογραφικών και εντοπισμός των καταλληλότερων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλογος των υποψηφίων προς συνέντευξη.

 

Η μεθοδολογία της έρευνας και της αξιολόγησης :

 • Οργανώνουμε 2 συνεντεύξεις,  μία προφορικά και μία γραπτά, για να αξιολογηθεί σωστά  ο υποψήφιος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης.
 • Προχωράμε σε αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του κάθε υποψηφίου, των προσωπικών του/της οραμάτων, προηγούμενη εμπειρία , λεπτομερή περιγραφή εργασίας σε προηγούμενη θέση, για να καταλάβουμε ακριβώς αν ο υποψήφιος έχει τα προσόντα ή όχι.
 • Προετοιμάζουμε  report για κάθε υποψήφιο που να ταιριάζει στις προδιαγραφές της θέσης, αναφέροντας λεπτομερώς τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του επαγγελματικού προφίλ του κάθε υποψηφίου.
 • Αναζητούμε πρόσθετους υποψήφιους  (αν υπάρχουν) με περισσότερα  ή λιγότερα  προσόντα  από αυτά που αρχικά ζητήθηκαν για την θέση, για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης αλλά και για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σε θέματα μισθών καθώς και άλλες πληροφορίες που έχουν σημασία για την κάλυψη της θέσης.
 • Ανακοινώνουμε  το τελευταίο βήμα – με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη -  το όνομα της εταιρείας, έτσι ώστε ο υποψήφιος να προετοιμάσει τον εαυτό του /της  για να  συναντήσει ή να διεξάγει συνεδρία μέσω skype  ή τηλεφωνική συζήτηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας που αναζητά την θέση.
 • Παραμένουμε στην  διάθεσή  του πελάτη κατά την διάρκεια όλων των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι υποψήφιοι εκπληρώνουν τις προδιαγραφές της θέσης,  και  αν όχι, συνεχίζουμε την ερευνά μας.
 • Σε περίπτωση που κάποιοι υποψήφιοι δεν ενδιαφερθούν να συνεχίσουν την διαδικασία, ενημερώνουμε τον πελάτη γι’ αυτό καθώς και για τους λόγους που δεν ενδιαφέρθηκαν.
 • Όταν ο υποψήφιος προσληφθεί, και εφόσον ο πελάτης επιθυμεί, συνεχίζουμε την επαφή έτσι ώστε να κατανοήσουμε πως νοιώθουν  με την νέα τους εργασία και να ενημερώσουμε στη συνέχεια τον πελάτη.

  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

Αναζήτηση Επαγγελματιών 

 

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τους επαγγελματίες που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του .

Η διαδικασία αναζήτησης  είναι προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες του κάθε  πελάτη μας. Από την αρχή της ανάθεσης και τη δημιουργία πλάνου αναζήτησης μέχρι την συγκέντρωση των καταλληλότερων βιογραφικών και την διαδικασία των συνεντεύξεων, διασφαλίζουμε στους πελάτες μας πρόσβαση στους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς.

 

Οι υπεύθυνοι αξιολόγησης προσωπικού της εταιρίας μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία στον κλάδο που εξυπηρετούν. Τα εκτεταμένα δίκτυα συνεργατών μας βοηθούν επίσης στην εύρεση και αξιολόγηση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων, σε διάφορες θέσεις όπως:

 

 • Πωλήσεις & Marketing
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Βιομηχανία
 • Χρηματοοικονομικά & Λογιστική
 • Ιατρική περίθαλψη  και Επιστήμες υγείας
 • Οικοδομές  και κατασκευή κτιρίων
 • Λιανικές πωλήσεις
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Καταναλωτικά αγαθά
 • Διοίκηση γραφείου
 • Ξενοδοχεία και Εστίαση

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

Ανάθεση Διαδικασίας Προλήψεων 

 

Η Hrstrategy αναλαμβάνει πλήρως το σύνολο των προσλήψεων μιας επιχείρησης. Είτε πρόκειται για μαζικές προσλήψεις προσωπικού για την στελέχωση νέας δραστηριότητας (Κατάστημα, υποκατάστημα, κλπ.) είτε πρόκειται για την πλήρη ανάληψη του Τμήματος Προσλήψεων, η Hrstrategy σχεδιάζει και παραδίδει καινοτόμες λύσεις στην προσέλκυση και αξιολόγηση των καταλληλότερων υποψηφίων.

Αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες για να αποκτήσουν νέα ταλέντα  και  προσφέρουμε τις λύσεις που χρειάζονται οι πελάτες μας.

Προσφέρουμε  εξατομικευμένες λύσεις για κάθε την επιχείρηση παρέχοντας:

Μεγάλο αριθμό υποψηφίων

Κάλυψη θέσεων σε δύσκολες/δυσπρόσιτες περιοχές

Κάλυψη ‘δύσκολων’ θέσεων

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

Προσωρινές-Μεταβατικές Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

  

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό  των πελατών μας την πλήρη ευθύνη  των εργασιών και καθηκόντων της Διεύθυνσης/Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και την επίβλεψη των υπαλλήλων του Τμήματος εάν υπάρχουν. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία  εκτελείται από ένα έμπειρο στέλεχος, με ευρεία κατανόηση  της διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού  που υποστηρίζεται  και εποπτεύεται από την εταιρεία μας. 

Η επιτόπου παρουσία του ηγέτη του HR (Διευθυντή ή Προϊσταμένου) κυμαίνεται από 10 ώρες την εβδομάδα μέχρι πλήρη απασχόληση ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του πελάτη.

Η διάρκεια της ‘Προσωρινής-Μεταβατικής΄ Υπηρεσίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να αναπτυχθεί σε μόνιμο και ενδεχομένως εξωτερικό ρόλο.

 

Τα καθήκοντα  και οι ευθύνες  της ‘Προσωρινής΄ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:

Παροχή κατεύθυνσης στην διοίκηση της εταιρείας για  την πολιτική του Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα όπως: διαδικασίες, υπηρεσίες και συστήματα,  HRIS, αξιολόγηση προσωπικού. 

Συντονισμός και συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, στην διαδικασία της συνέντευξης, και στην διαδικασία επιλογής για όλες τις κενές θέσεις.

Παροχή καθοδήγησης στους Προϊσταμένους και Διευθυντές της εταιρείας, σχετικά με θέματα απόδοσης,  σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, κ.λ.π., δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.

Συντονισμός και επίβλεψη των καθημερινών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα απασχόλησης, μισθοδοσίας στα πλαίσια της εφαρμογής του Εργατικού Δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καθορισμός και συντονισμός των προτεραιοτήτων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στη βάση της στρατηγικής της εταιρείας.

Συντονισμός και επίβλεψη της εφαρμογής όλων των παροχών της εταιρείας προς τους εργαζόμενους.

Υποβολή του ετήσιου πλάνου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της εταιρείας και συντονισμός της εφαρμογής του.

Υποβολή ημερήσιων/εβδομαδιαίων/μηνιαίων κλπ. αναφορών όλων των δεικτών (κοστολογικών και μη του Τμήματος).

 

 


 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

 

Εργασιακές και Συνδικαλιστικές Σχέσεις 

 

Οι ειδικοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία σε περιοχές όπως:

Εργατική Νομοθεσία, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Επίλυση Εργασιακών Προβλημάτων.

 

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

 • Πλήρης ανάληψη όλων των διαπραγματεύσεων  με τους εκπροσώπους του/των Σωματείου/ων των Εργαζομένων της εταιρείας και με τα δευτεροβάθμια όργανά τους (Κλαδικά Σωματεία, κλπ.).
 • Πλήρης εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
 • Παροχή συμβουλών  στα  διευθυντικά στελέχη  για την κατανόηση της εργατικής νομοθεσίας και την αποφυγή συγκρούσεων .
 • Ανάπτυξη πολιτικών εργασίας.

Ανάπτυξη και αναθεώρηση των ενδοεπιχειρησιακών συμβάσεων.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

 

  

Πολιτικές και Διαδικασίες σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού

 

Αναλαμβάνουμε την συγγραφή και ανάπτυξη όλων των  πολιτικών και των διαδικασιών που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης.

Οι Πολιτικές και Διαδικασίες  προσφέρουν κατεύθυνση στους υπαλλήλους,  καθοδήγηση στην διοίκηση, και διασφάλιση συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

 

 

Η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στην ανάπτυξη πολιτικών όπως:

 • Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 • Παρενόχληση και διακρίσεις
 • Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Πολιτική παραπόνων
 • Χρήση του Διαδικτύου
 • Social Media
 • Εχεμύθεια και Ιδιωτικότητα

 


 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

 

 

 


 

 

 

Για εμάς, μόνο ένας πελάτης υπάρχει: Εσείς.

Γι' αυτό το λόγο δημιουργούμε υπηρεσίες σχεδιασμένες αποκλειστικά για εσάς!

 

 

 

 

 

 
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1