Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

 

Μέσα από συγκεκριμένους κανόνες υλοποίησης της τηλε-εργασίας, τόσο η παραγωγικότητα των ομάδων είναι δυνατό να βελτιωθεί, όσο και η αποδοτικότητα των λοιπών επιχειρησιακών μεγεθών.

Μιχαήλ Σερασκέρης, Δ/νων Σύμβουλος Hrstrategy Human Resources

 

Από χρόνια γνωστή η τηλε-εργασία κυρίως σε ειδικότητες όπου η φυσική παρουσία δεν είναι πλήρως απαραίτητη (πχ. συγγραφείς, δημοσιογράφοι, λογιστές, εξαγωγικές πωλήσεις κα.) αποκτά στις μέρες μας ιδιαίτερο όσο και πλουσιότερο νόημα καθώς πλέον καταλαμβάνει πολλές και περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων.

 

Τι είναι κατ΄ αρχή τηλεργασία: Οτιδήποτε μπορεί να διεξαχθεί χωρίς φυσική παρουσία τόσο του εργαζομένου όσο και του ηγέτη της ομάδας. Έτσι αυτή εστιάζει στα αποτελέσματα και όχι στο δυνατόν κατά μονάδα χρόνου (πχ. 8ωρο) παραγόμενο αποτέλεσμα.

 

Τι πλεονεκτήματα έχει: κατ΄ αρχή της ταχύτητας. Ακόμα και γιατροί ακτινολόγοι πλέον δεν χρειάζεται να είναι αναγκαστικά παρόντες για να γνωματεύσουν μία εξέταση ασθενούς. Το κλείσιμο ενός ισολογισμού δεν απαιτεί όλες τις ώρες την επιτόπια παρουσία, πολλές διασκέψεις σε meeting rooms για ανταλλαγή απόψεων, η παροχή οδηγιών από και προς τα στελέχη της εταιρίας, η διεργασία αξιολόγησης της απόδοσης, ακόμα και releases πωλήσεων. Λιγότερα έξοδα κίνησης, λιγότεροι (και πιο covid-free) χώροι εργασίας, λιγότερες χαμένες ώρες στην κίνηση των πόλεων. Λιγότεροι “θόρυβοι” εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, λιγότερες εντάσεις ίσως.

 

Έχει όμως και μειονεκτήματα: καθώς οι συνεργάτες δρουν σε απομακρυσμένα σημεία, συνηθέστερα τα σπίτια τους, οι διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται από τους προϊσταμένους όσο και το “μαγικό άγγιγμα” από τους ηγέτες δεν μπορούν να έχουν τα πλεονεκτήματα της ανθρώπινης δι-επαφής. Ο ηγέτης πρέπει πιο πολύ να ρωτήσει παρά να συναισθανθεί τι δεν πάει καλά στην ομάδα, άρα να χρησιμοποιήσει πιο πολύ τη λογική παρά το ένστικτο. Η δε συναισθηματική νοημοσύνη θα δρα πάντα με καθυστέρηση, ίσως καθοριστική.

 

Στα μειονεκτήματα θα πρέπει να προστεθεί και η ηλεκτρονική ασφάλεια μαζί με την ταχύτητα μετάδοσης, καθώς οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ιδίως σε παλιά διαμερίσματα στα οποία κατοικούν οι συνεργάτες, εν πολλοίς μειονεκτούν. Παρά την έλευση των οπτικών ινών, αφενός η διαθεσιμότητα σήματος κινητής τηλεφωνίας, αφετέρου μετάδοσης data, πάσχουν σοβαρότατα.

 

Τα πιο πάνω πλεονεκτήματα δεν υπερ-καλύπτουν όλα τα μειονεκτήματα, τα δε μειονεκτήματα δεν αντισταθμίζονται πλήρως. Η ανθρώπινη παραγωγικότητα όμως πώς θα κινηθεί τελικά, αυξητικά ή μειωτικά; Η επιχειρησιακή αποδοτικότητα;

 

Πώς θα προετοιμάσουμε το μέλλον: Δεν μας έχει βρει πλήρως απροετοίμαστους η τηλε-εργασία, καθώς και το νομικό πλαίσιο όσο και οι τεχνολογικές καινοτομίες μας είχαν έστω προ-ϊδεάσει σε μεγάλο βαθμό. Διοικητικά συμβούλια με δια-περιφοράς υπογραφές, ηλεκτρονικές συναλλαγές και πολλά άλλα αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την κείμενη νομοθεσία, άλλες όμως καινοτομίες ακόμα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο καθώς μπλοκάρονται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Μην ξεχνάμε ότι η κατοικία είναι άσυλο, έχεις μεν το επιχειρησιακό δικαίωμα να ελέγχεις το/τη συνεργάτη σου, αρκεί αυτό να μην προσκρούει στις περί της προσωπικής του/της σφαίρας διατάξεις.

 

Πέραν των πλεονεκτημάτων, τι τελικά αποτελεί (+) στην τηλε-εργασία:

Η επίκληση της υπευθυνότητας του συνεργάτη-βοηθού-υφισταμένου. Σου αναθέτω το Χ έργο, σε δεδομένο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή θα έχουμε πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι μόνο παραγόμενα σε μονάδες 8ώρου. Αν κάποιος χρειάζεται μία επιπλέον ώρα να τελειώσει κάτι που θα έμενε εκκρεμότητα για την άλλη μέρα, μπορεί να το κάνει στο χρόνο που κέρδισε από τις μετακινήσεις στη δουλειά, ή το συρμό που άργησε, ή ήρθε πλήρης, ή η θέση στάθμευσης που αναζητήθηκε αλλά δύσκολα εντοπίστηκε.

 

Λιγότερες αερόβια μεταδιδόμενες νόσοι που και πάλι οδηγούσαν σε απώλεια παραγωγικότητας, αλλά ως χθες τις ονομάζαμε “κοινά κρυολογήματα”.

 

Λιγότερο εργασιακό στρες, τόσο για τους πολλούς, όσο και για εργαζομένους ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες ή άλλες ευαίσθητες καταστάσεις όπως αυτή της εγκυμοσύνης.

 

Μείωση εξόδων ενοικίων, δημοτικών τελών, ενέργειας, καθαρισμών κτιρίων, ως αποτελέσματα της μείωση της επιφάνειας των γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων.

 

Ανάλωση λιγότερων σωματικών δυνάμεων πολλών κατηγοριών εργαζομένων για ίδιο αποτέλεσμα.

 

Ενίσχυση των “γραμμών αναφοράς”, καθώς κάθε μέρα σε συγκεκριμένες ώρες οφείλονται να παραδίδονται συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τα “γραπτά μένουν” και αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Πριν από αυτό, στην αύξηση της σαφήνειας των παραδιδόμενων αποτελεσμάτων.

 

Όλα προϊδεάζουν πως μέσα από συγκεκριμένους κανόνες υλοποίησης, τόσο η παραγωγικότητα των ομάδων είναι δυνατό να βελτιωθεί, όσο και η αποδοτικότητα των λοιπών επιχειρησιακών μεγεθών.

 

Για όλα τα πιο πάνω όμως απαιτείται ένα άλλο είδος ηγέτη: εκείνο που ενδιαφέρεται και για το αποτέλεσμα και για τον άνθρωπο σε ισχυρές αναλογίες, μετακινούμαστε λοιπόν αναμφίβολα από το μέσο της σχάρας των Blake-Mouton όλο και προς τα πάνω δεξιά. Ο αποτελεσματικός ηγέτης της δεκαετίας θα είναι εκείνος που μέσα από τις οπτικές ίνες θα μπορεί να “περνάει” το προσωπικό του αποτύπωμα, συναίσθημα και λογική ως συνυπάρχοντα.

 

Δεν ήταν τα γραφεία και τα έπιπλα που μας έκαναν να αισθανόμαστε μέλη ομάδας. Πόσοι από μας δεν έχουμε αγαπήσει με σφοδρότητα μια ιδέα ή ομάδα στο γήπεδο της οποίας ποτέ δεν πήγαμε, μια πόλη την οποία ποτέ δεν επισκεφθήκαμε. “Με λογισμό και μ’ όνειρο” και τα δύο θα αξιοποιηθούν στο εξής, σε μια εποχή που η ιστορική εξέλιξη δεν θα μετράται πλέον σε αιώνες αλλά σε δεκαετίες.

 

Μιχαήλ Σερασκέρης

Managing Director

Hrstrategy Human Resources Management Consultants

www.hrstrategy.gr