Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

Σύμφωνα με το Ν. 4808/2021, ο εργοδότης έχει ένα διευρυμένο πλαίσιο υποχρεώσεων έναντι των εργαζομένων όσο και της Πολιτείας επί θεμάτων βίας και παρενόχλησης.

Τα όσα βλέπουμε στην επικαιρότητα κατά συνέπεια δεν αποτελούν μόνο ποινικά περιστατικά ή αντικείμενα διαπόμπευσης, αλλά αποτελούν και την αφορμή να εμπεδωθεί το ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ της εργοδοσίας, των συναδέλφων και της κοινωνίας έναντι ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ που παρενοχλείται, εμποδίζεται ή βιάζεται.

 

Δείτε τις υποχρεώσεις των εργοδοτών στην εικόνα που ακολουθεί: