Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

 

 

 

Hrstrategy is a member of the Global Executive Search network, providing our clients with solutions to the countries:

 

AMERICA

Argentina, Brazil, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, USA

 

OCEANIA

Australia

 

EUROPE

Belgium, Bulgaria, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia, Spain, Norway, Poland, Portugal, Romania, UK

 

ASIA

China, Hong Kong, India, Myanmar, Japan, Singapore, Thailand, UAE, Vietnam

 

AFRICA

Morocco

 

 

read more by pressing here