Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

Συμβουλές διεθνούς σταδιοδρομίας

Ως πολίτης χώρας της ΕΕ/ΕΟΧ, μπορείτε να διαμείνετε ελεύθερα στη Δανία για διάστημα άνω των 3 μηνών.

 Εάν διαμείνετε στη Δανία για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη. Εάν αναζητείτε εργασία κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Δανία, μπορείτε να διαμείνετε έως και 6 μήνες χωρίς να απαιτείται αίτηση για βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη.

Εργασία στη Δανία

 

Η Δανία δεν θέτει περιορισμούς σε πολίτες άλλων χωρών του ΕΟΧ όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

 

Ποιος δικαιούται βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΕ/ΕΟΧ

Μπορείτε να αποκτήσετε βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΕ/ΕΟΧ, εάν:

Έχετε μισθωτή απασχόληση στη Δανία

Διευθύνετε ανεξάρτητη επιχείριση στη Δανία

Παρέχετε ή λαμβάνετε υπηρεσίες στη Δανία

Είστε σπουδαστής ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών που οδηγεί σε κρατικό τίτλο σπουδών εξουσιοδοτημένου κολλεγίου στη Δανία και δηλώνετε ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους για να καλύψετε το κόστος παραμονής σας.

Διαθέτετε το εισόδημα ή τα μέσα για να συντηρείτε τον εαυτό σας

 

Πως να αποκτήσετε βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΕ/ΕΟΧ

Για να αποκτήσετε βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία :

Εφοδιαστείτε με ένα έντυπο αίτησης από την Περιφερειακή Διοικητική Υπηρεσία ή την ιστοσελίδα της δανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης(www.statsforvaltning.dk)

Κατόπιν συμπληρώστε την αίτηση.

Στη συνέχεια πρέπει να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως στην Περιφεριακή Διοίκηση και να προσκομμίσετε:

Σύμβαση απασχόλησης που δηλώνει μισθό/ημερομίσθιο και χρόνο απασχόλησης

Μία φωτογραφία διαβατηρίου του αιτούντος (δύο εάν δεν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ)

Ταυτότητα

Η Περιφερειακή Διοικητική Υπηρεσία εκπροσωπείται επίσης στα Διεθνή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Κοπεγχάγη, το Άαρχους, την Οντένσε και το Άαλμποργκ (νέα ιστοσελίδα τον Οκτώβριο του 2011: www.icitizen.dk)

 

Εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Ως Σκανδιναβός πολίτης, από τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή τη Σουηδία, μπορείτε να διαμείνετε ή να εργαστείτε στη Δανία ελέυθερα. Το μόνο που απαιτείται είναι η εγγραφή σας στην Υπηρεσία Πολιτών.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε:

www.statsforvaltning.dk: η επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διοικητικής Υπηρεσίας, η οποία είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τις βεβαιώσεις εγγραφής ευρωπαίου πολίτη.

www.newtodenmark.dk: παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε θέματα κανόνων και κανονισμών σχετικά με ξένους υπηκόους. Μπορείτε επίσης να βρείτε επιγραμματικά το εγχειρίδιο «Πολίτης στη Δανία» σε πολλές γλώσσες.

www.bm.dk: η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης της Δανίας προσφέρει τον οδηγό της δανικής αγοράς εργασίας «Εργαζόμενος στη Δανία» στην αγγλική, τη γερμανική και την πολωνική γλώσσα

www.workinfo.dk: έχει δημιουργηθεί από εργαζόμενους και σωματεία στον οικοδομικό τομέα και προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη δανική αγορά εργασίας,τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια, κλπ. 

 

Denmark - National Level

Short overview of the labour market

 

Danish employment initiatives and the public employment service are based in 94 municipal job centres. Since 1 January 2015, the country has also been divided into three regional labour market offices (arbejdsmarkedskontorer – AMK): AMK Central North (AMK Midt-Nord), AMK South (AMK Syd) and AMK East (AMK Øst). Geographically, AMK Central North covers the former employment regions of Central Jutland and North Jutland, AMK South covers the employment region of South Denmark and AMK East covers the Zealand/Capital employment region. Citizens from other EU/EEA countries can go to the nearest job centre when they arrive in Denmark to look for work. All job centres can provide help and guidance to citizens and businesses from the EU/EEA. This also includes providing information on which services the public employment service – Workindenmark – can offer foreign job-seekers and Danish businesses.

 

Workindenmark supplements the efforts of the job centres. It consists of the website, workindenmark.dk, and three service centres located in Copenhagen (East), Odense (South) and Aarhus (West).

Workindenmark centres

 

The Workindenmark centres help foreign job-seekers, among others, to find employment in Denmark. This applies to both foreigners already in Denmark and those applying from their own countries. 

International Citizen Service

 

The Workindenmark centres are also part of the International Citizen Service, which provides an easy introduction to the workings of the authorities in Denmark. At the International Citizen Service, foreign job-seekers and their families can get help with paperwork (for example, when submitting an application for and receiving a certificate of registration, CPR number, health insurance card and tax card, etc.). For further information, please see: http://icitizen.dk/ 

 

Workindenmark.dk 

This is Denmark’s official portal for international recruitment. The portal contains a job and CV database, together with all relevant information for Danish employers and foreign workers (both before and after arrival in Denmark) in English.

The unemployment rate in Denmark in January 2019 was 4.0%. The country’s unemployment rate is below the European average. 

Denmark will continue to have a shortage of labour in some areas, including highly qualified employees in the private sector, e.g. engineers, and specialists in the IT, biotechnology/pharmaceutical and financial sectors. There is also a shortage of doctors. 

The percentage of job vacancies in the third quarter of 2018 was highest in the following sectors: Information and communication, building and construction and business services.

 

Denmark has a population of just under 5.8 million inhabitants and the labour force is around 3.0 million. The country is a service and knowledge society. Around two thirds of the labour force are employed in the private sector. Only 2.3% of the labour force is employed in agriculture. Denmark has a well-developed, tax-financed welfare system. This means that around a third of the labour force is employed in the public sector.

 

Denmark is characterised by a large number of small and medium-sized enterprises; according to the World Economic Forum’s Global Competitive Report 2018, it ranks as the tenth most competitive country in the world.

Well-known businesses include names such as Maersk (shipping and oil production), ARLA (dairy products), Novo Nordisk (pharmaceuticals), Brandtex (clothing), Bang & Olufsen (radio/TV), Danfoss (air conditioning and heating), Grundfos (pumps), Velux (windows), Lego (toys) and Vestas (one of the world’s largest wind turbine producers).