Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

Συμβουλές διεθνούς σταδιοδρομίας

Κάθε ευρωπαίος πολίτης που επιθυμεί να εργαστεί στην Ελβετία χρειάζεται τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

Διαβατήριο

Σύμβαση εργασιακής απασχόλησης

Μία διπλή άδεια απασχόλησης και διαμονής

Κάθε εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει κάποιον αλλοδαπό στην εταιρία του είναι υποχρεωμένος να πάρει άδεια εργασίας και παραμονής για τον εργαζόμενό του.

 

Διάφοροι τύποι άδειας εργασίας και παραμονής υπάρχουν ως εξής:

Άδεια τύπου Α: Εποχιακή άδεια (Saison willigung) για εποχιακή απασχόληση στον κατασκευαστικό, ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα, με ανώτερο όριο παραμονής 9 μήνες. Κατά μέσον όρο η άδεια είναι για 4 μήνες (η ημερομηνία εισόδου και εξόδου από την χώρα πρέπει να καθορίζονται και να τηρούνται με αυστηρότητα).

Άδεια τύπου Β: Τυπική ενός έτους άδεια, για μια συγκεκριμένη εργασία, έγκυρη για μία περιορισμένη χρονική περίοδο και με δυνατότητα επανανέωσης. Αυτή η άδεια επιτρέπει και στα μέλη της οικογένειας του εργαζόμενου να εισέλθουν στη χώρα.

Άδεια τύπου C: Μόνιμη άδεια παραμονής. Αυτός ο τύπος άδειας επιτρέπει στον κάτοχο να δουλέψει ελεύθερα σε κάθε επάγγελμα (εκτός στα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα). Αυτή η άδεια δίνεται σε άτομα που έχουν άδεια τύπου Β για περισσότερα από 5 χρόνια, επίσης λαμβάνεται υπόψη η εθνική προσέλευση του ενδιαφερόμενου.

Άδεια τύπου G: Αυτή η άδεια δίνεται σε άτομα που δουλεύουν σε συνοριακές περιοχές γειτονικών χωρών όπως π.χ. στη Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία. Άλλες επιλογές υπάρχουν όπως αίτηση για ελβετική υπηκοότητα ή διαμονή μετά τη συνταξιοδότηση στην Ελβετία, αλλά αυτές οι δυνατότητες είναι δύσκολες και συνήθως απαιτούν, ο ενδιαφερόμενος να έχει οικογένεια στην Ελβετία.

 

Ένας μη-Ελβετός πολίτης, χωρίς την άδεια εργασία και παραμονής δεν επιτρέπεται να πληρώνεται στην Ελβετία. Επιπλέον, οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο απασχόλησης και μετακινήσεις από νομό σε νομό απαιτούν περαιτέρω εγκρίσεις.

 

Switzerland - National Level

Short overview of the labour market

 

In the third quarter of 2018, Switzerland’s Gross Domestic Product (GDP) fell by 0.2 %. The negative results come from industry and the service sector. On the expenditure side, both domestic demand and foreign trade showed negative trends.

In 2014, the Swiss population also adopted a popular initiative ‘Against Mass Immigration’, supporting a change in Switzerland’s immigration policy.

 

On 16 December 2016, Parliament approved the amendment to the Foreign Nationals Act concerning implementation of Article 121a of the Federal Constitution. The aim of this amendment is, in particular, to make better use of the domestic labour market potential. In practical terms, employers are required to report job vacancies to the public employment centres first, to promote the employment of registered domestic jobseekers.

 

The requirement to report job vacancies, initially restricted to the occupational categories with a national unemployment rate of 8 % or higher, has been in force since 1 July 2018. On 1 January 2020 the threshold rate will be reduced to 5 %.

On 1 July 2013, Croatia became a member of the European Union. The extension of the free movement of persons to Croatia was negotiated in a new Protocol III. The popular initiative ‘Against Mass Immigration’ left the Federal Council unable to sign Protocol III. As of 1 July 2014, Switzerland had established separate quotas for Croatian nationals; their admission to the Swiss labour market was governed by the Federal Act on Foreign Nationals (Foreign Nationals Act, FNA). From 1 January 2017, the AFMP (Agreement on the Free Movement of Persons) was extended to Croatia. During the initial application phase, Croatian citizens and companies with registered offices in Croatia were subject to transitional provisions including restrictions on access to the labour market and quota arrangements.

 

In the third quarter of 2018, the number of people in employment in Switzerland was 5 081 million, that is, a 1.2 % year-on-year increase. Part-time work is more common than in most Member States of the European Union (2016: 35.6 %). At 41.07 hours, weekly working hours are more than one hour above the EU average.

In terms of distribution by sector, 76.9 % of workers are employed in the service sector, 19.8 % in industry and crafts and about 3.3 % in the primary sector (2015).

 

Like many other countries, Switzerland has also experienced considerable population growth. In 1970, it had 6.1 million inhabitants, but in 2017 the resident population had risen to 8.484 million, of whom 25 % were foreigners.

The foreign population plays a significant role in the Swiss labour market. Around two thirds of them originate from EU countries. Italians are the largest group of foreigners, followed by Germans and Portuguese, in addition to foreigners with permanent residence. In the third quarter of 2018, the number of cross-border commuters totalled 312 325, mostly from neighbouring countries.

The high rate of nationals from EU and EFTA countries in the labour force is partly explained by the fact that migration primarily involves highly qualified professionals who are in high demand from Swiss companies.

 

Unemployment as defined by the International Labour Organization (ILO) in the third quarter of 2018 was 4.4 %. There were, however, considerable regional differences; moreover unemployment among the foreign population was almost three times the rate for Swiss nationals.

 

Sources: UFS / SECO / SEM