Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

Συμβουλές διεθνούς σταδιοδρομίας

Οι Έλληνες που εισέρχονται στη χώρα, μετά από υπογραφή Συμφωνίας Visa Waiver από 06.05.2015, λαμβάνουν κατά την άφιξή τους τουριστική άδεια παραμονής χρονικής διάρκειας 90 ημερών ανά 6 μήνες.

 

Τα Η.Α.Ε. είναι Ομοσπονδία επτά Εμιράτων (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Qwain, Fujairah), καθένα από τα οποία έχει την δική του τοπική Κυβέρνηση, που λειτουργεί υπό τις οδηγίες του αντίστοιχου Ηγεμόνα. Σε Ομοσπονδιακό επίπεδο λειτουργεί η κεντρική Κυβέρνηση της χώρας, τα μέλη της οποίας προέρχονται κατά πληθυσμιακή αναλογία από όλα τα Εμιράτα.

 

Τα Η.Α.Ε. δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης του 1961 (σφραγίδα apostille), επομένως οποιοδήποτε ελληνικό δημόσιο έγγραφο (πτυχίο, πιστοποιητικό, κλπ.), προκειμένου να γίνει δεκτό από τις Αρχές της χώρας, θα πρέπει να ακολουθήσει την προξενική διαδικασία θεώρησης (μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του ελληνικού ΥΠΕΞ και εν συνεχεία επικύρωσή της από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα ή την Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ).
 

Άδεια Παραμονής


Φορέας έκδοσης – ανανέωσης άδειας παραμονής

UAE Ministry of Interiorhttp://www.moi.gov.ae/

Abu Dhabi General Directorate of Residence and Foreigners Affairshttps://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/

Dubai General Directorate of Residence and Foreigners Affairshttp://dnrd.ae/en/Pages/Home.aspx

Sharjah General Directorate of Residence and Foreigners Affairshttp://snrd.ae/en/default.aspx

Fujairah General Directorate of Residence & Foreigners Affairshttp://www.fnrd.gov.ae/index.html

Ras Al Khaimah Department of Naturalisation & ResidencyΤηλέφωνο: +971 7 2273333

Umm al Quwain General Directorate of Residence & Foreigners Affairshttp://www.drfauaq.com/

Ajman General Directorate of Residence and Foreigners Affairshttp://www.ajman.ae/

Emirates Identity Authorityhttp://www.emiratesid.gov.ae/en/- Οι Έλληνες που εισέρχονται στη χώρα, μετά από υπογραφή Συμφωνίας Visa Waiver από 06.05.2015, λαμβάνουν κατά την άφιξή τους τουριστική άδεια παραμονής χρονικής διάρκειας 90 ημερών ανά 6 μήνες. Μετά το πέρας των 90 ημερών και πριν το πέρας εξαμήνου από την ημερομηνία εισόδου, είτε θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση άδειας παραμονής (ως κατοίκου, residence visa) είτε να εξέλθουν από τη χώρα.

- Όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό τα ΗΑΕ θα πρέπει να έχουν διαβατήριο με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών.

- Άδεια παραμονής/ κατοίκου στα ΗΑΕ λαμβάνουν όσοι εργάζονται νόμιμα στη χώρα ή όσοι συστήσουν εταιρεία σε κάποιο από τα Εμιράτα ή σε Ελεύθερη Ζώνη των ΗΑΕ.

- Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική τη διαδικασία έκδοσης άδειας παραμονής και εργασίας (residence permit) και το αντίστοιχο κόστος (περίπου 1.000-1.500 Ευρώ) τα αναλαμβάνει ο εργοδότης, που επέχει και ρόλο εγγυητή (sponsor).

- Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής/ κατοίκου είναι 2 έτη, μετά τη λήξη της οποίας θα πρέπει να ανανεωθεί από τον ίδιο εργοδότη ή να εκδοθεί εκ νέου από διαφορετικό εργοδότη/ εταιρεία εγκατεστημένη στα ΗΑΕ.

- Η άδεια παραμονής εκδίδεται από τις αρμόδιες Εμιρατινές Αρχές και επικολλάται σε σελίδα του διαβατηρίου του κατόχου.

- Κατόπιν έκδοσης της άδειας παραμονής, οι κάτοικοι της χώρας με δική τους ευθύνη θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την έκδοση Εμιρατινής Ταυτότητας (Emirates ID,http://www.emiratesid.gov.ae/en/).

- Οι Εμιρατινές αρχές έχουν θέσει εισοδηματικά κριτήρια για τη δυνατότητα έκδοσης άδειας παραμονής/ κατοίκου σε μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει νόμιμα στη χώρα (π.χ. housewife visa για σύζυγο κ.λπ.).

Αναλυτικές πληροφορίες σε UAE Labour Law:

http://www.mol.gov.ae/newcontrolpanel2010/Attachments/21062012/labour%20law%20no.8%20year%201980.pdf

- Δικαίωμα σε απόκτηση Εμιρατινής ιθαγένειας δεν έχει κανένας αλλοδαπός, ασχέτως με τα χρόνια παραμονής του στα ΗΑΕ, ακόμη και αν έχει γεννηθεί στη χώρα.

- Οι Έλληνες που εγκαθίστανται στη χώρα θα πρέπει να μετατρέψουν την ελληνική άδεια οδήγησης σε Εμιρατινή, κατόπιν μετάφρασής της στην αραβική από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και επικύρωσης της μετάφρασης από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα ή την Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ. Αρμόδια Αρχή στην οποία υποβάλλεται η μεταφρασμένη άδεια οδήγησης είναι η «Roads and Transports Authority» (http://www.rta.ae).

 

- Στα ΗΑΕ δεν υφίστανται κρατικοί φορείς εύρεσης εργασίας για αλλοδαπούς.

- Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση πτυχίων είναι το Τμήμα Certificate Equivalency Department του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης (βλ. αναλυτικές πληροφορίες:https://www.mohesr.gov.ae/en/Documents/eq.pdf. Για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων απαιτείται έγκριση και έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (π.χ. ιατρικού κλάδου) από συγκεκριμένα Υπουργεία ή αρμόδιες ανά Εμιράτο τοπικές Αρχές (π.χ. για ιατρούς βλ. αναλυτικές πληροφορίες σε Εμιρατινό Υπουργείο Υγείας:
http://www.moh.gov.ae/en/Highlights/Documents/Requirements%20for%20Specialists.pdf).

Τη διαδικασία για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών του απασχολούμενου την αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, ο εργοδότης (π.χ. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού/ HR σε κάθε εταιρεία).

- Για τους κατόχους τίτλων σπουδών ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι απαραίτητη η επικυρωμένη μετάφραση των τίτλων σπουδών (στην αγγλική) (διαδικασία: αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, επίσημη μετάφραση από Μεταφραστική Υπηρεσία Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, επικύρωση μετάφρασης από την Ελληνική Πρεσβεία στο Abu Dhabi ή από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα).

 

Κοινωνική Ασφάλιση


- Ο εργοδότης/ εταιρεία έχει υποχρέωση να προσφέρει υγειονομική περίθαλψη/ ασφάλεια στους απασχολούμενους (μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών) και αντίστοιχα εκδίδεται προσωπική κάρτα υγείας, την οποία ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα (αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να καλύπτονται μόνο δαπάνες σε συγκεκριμένα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα).

- Κατά τη διάρκεια της παραμονής αλλοδαπών με τουριστική άδεια παραμονής (π.χ. διάστημα εύρεσης εργασίας) ισχύει μόνο η ταξιδιωτική ασφάλεια, για την οποία θα πρέπει να προβλέψει κάθε επισκέπτης πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

- Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται συνταξιοδοτική μέριμνα. Κρατική συνταξιοδοτική μέριμνα υφίσταται μόνο για τους Εμιρατινούς πολίτες.

- Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, προβλέπεται προαιρετική ασφάλιση των Ελλήνων εξωτερικού (αυτασφάλιση). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/optinshomog.cfm

 

Κατοικία

 

- Αρμόδιες κρατικές αρχές για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τις κατοικίες στα δύο μεγαλύτερα Εμιράτα (Abu Dhabi και Dubai) είναι αντίστοιχα:

α) Abu Dhabi Department of Municipal Affairs, Land Department

https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageLabel=p1436&lang=en

β) Dubai Municipality, Land Department

http://www.dubailand.gov.ae/english/about_us/about_ld.aspx

- Η εύρεση κατοικίας γίνεται μέσω μεσιτικών γραφείων

- Το κόστος ενοικίασης κατοικίας είναι αρκετά υψηλό, ειδικά στα Εμιράτα Abu Dhabi και Dubai και σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι κάτοικοι μεσαίου και υψηλού εισοδήματος.

- Για ενδεικτικές τιμές κατοικιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδαwww.dubizzle.com .

- Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική οι μεσίτες αμείβονται με το 5% της αξίας του ετήσιου ενοικίου και καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη εγγύηση αντίστοιχη με το μηνιαίο ύψος του μισθώματος.

- Το ενοίκιο συνήθως καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε μία δόση για όλο το έτος. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και κατόπιν διαπραγμάτευσης είναι πιθανή η συμφωνία καταβολής του μισθώματος σε 2-4 δόσεις (σε αυτήν την περίπτωση ο ενοικιαστής καταβάλει μεταχρονολογημένες επιταγές).

- Στα Η.Α.Ε. δεν υπάρχουν Έλληνες εκμισθωτές.
 

Υγειονομική Περίθαλψη


Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα υγείας και κατάλογοι νοσοκομείων βρίσκονται στις ιστοσελίδες των κάτωθι περιφερειακών αρχών:

Health Authority Abu DhabiTel.: +971 2 4493333

Fax: +971 2 4449822url: www.haad.ae

email: Healthcare@haad.ae

Dubai Health AuthorityTel.: +971 4 2197100

Fax: +971 4 3113133url: www.dha.gov.ae

email: licensing@dha.gov.ae


Αρμόδια Ομοσπονδιακή Αρχή για θέματα υγείας είναι το Υπουργείο Υγείας:

http://www.moh.gov.ae/en
 

 

Σημειώσεις
 

- Στα Η.Α.Ε. δεν έχουν υπάρχουν ενδημικές ασθένειες ή επιδημίες και εν γένει δεν παρατηρούνται ελλείψεις σε φάρμακα.

- Πληροφορίες για ασφάλεια υγείας και κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών βλ. κεφάλαιο 3. Ασφάλιση Κοινωνική.
 

 

Συνθήκες διαβίωσης
 

 

Πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης βρίσκονται στις ιστοσελίδες

1- http://visitabudhabi.ae/en/default.aspx (information about Abu Dhabi)

2- http://www.abudhabi.ae/ (Abu Dhabi Government)

3- http://www.uaeinteract.com/government/ministry.asp (News & Information on UAE)

4- http://www.dubai.ae/en.portal (Dubai Government Information and Services Portal)

5- http://www.dubaitourism.ae/ (Dubai Dpt of Tourism and Commerce)

6- http://dnrd.ae/en/Pages/Home.aspx (Gen.Dir. of Residency & Foreigners Affairs)
 

 

Σημειώσεις

 


- Κύριες ομιλούμενες γλώσσες στη χώρα είναι η αραβική και η αγγλική, η οποία και χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή επικοινωνία των κατοίκων της χώρας, που ως επί το πλείστον είναι αλλοδαποί.

- Το νερό που χρησιμοποιείται στις κατοικίες προέρχεται από αφαλατωμένο νερό της θάλασσας και δεν είναι πόσιμο.

- Στο Abu Dhabi αποκλειστικός πάροχος σταθερής/κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ είναι η κρατική εταιρεία Etisalat. Στο Dubai εκτός από την Etisalat οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται και από την κρατική εταιρεία Du.

- Δεν παρουσιάζονται ελλείψεις σε οικιακά είδη και τρόφιμα

- Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής/κατοίκου στα ΗΑΕ (residence visa/permit). Οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται ευρέως, όμως για την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών σε κρατικούς φορείς (π.χ. για ηλεκτρικό, τηλέφωνο κ.λπ.) γίνονται αποδεκτές μόνο πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες τραπεζών εγκατεστημένων στα ΗΑΕ.

- Σε περίπτωση χρεών έναντι τραπεζών ενημερώνονται άμεσα οι αστυνομικές αρχές και δεν είναι εφικτή η έξοδος του οφειλέτη από τη χώρα δίχως πρώτα την αποπληρωμή αυτών των χρεών (σύλληψη σε αεροδρόμιο και φυλάκιση). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ακάλυπτων επιταγών.

- Το Dubai διαθέτει σύγχρονο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών που περιλαμβάνει μετρό, λεωφορεία, πλωτά σκάφη και σύντομα τραμ (www.rta.ae).

- Το Abu Dhabi διαθέτει μόνο αστικά λεωφορεία, που κατά πλειοψηφία χρησιμοποιούνται από χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό.

- Υπάρχει καθημερινή απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας με το Abu Dhabi και το Dubai μέσω των κρατικών αερομεταφορέων Etihad Airways και Emirates Airlines αντίστοιχα.

- Τα Η.Α.Ε. είναι μια ιδιαίτερη ασφαλής χώρα,

- Το εγχώριο νόμισμα είναι το Ντίρχαμ (AED) και είναι σταθερά συνδεδεμένο με το δολάριο των ΗΠΑ (ισοτιμία 1 δολ.=3,67 Ντίρχαμ). Η ισοτιμία με το ευρώ παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ 4,5 και 5 Ντίρχαμ.

- Το Εμιρατινό Υπουργείο Οικονομίας παρακολουθεί εβδομαδιαίως τις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών και κατάλογοι με ενδεικτικές τιμές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του:http://www.economy.gov.ae/English/Pages/OpenData.aspx .
 

 

Θρησκεία

 

- Επίσημη θρησκεία της χώρας είναι το Ισλάμ, ωστόσο υπάρχει ανεκτικότητα σε άλλες θρησκείες και δόγματα, καθώς εκπροσωπούνται όλες οι ευρέως διαδεδομένες θρησκείες (Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Ευαγγελιστές, Ινδουιστές και Βουδιστές), λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργαζομένων στη χώρα.

- Στα Η.Α.Ε. υπάρχει Ελληνορθόδοξη Εκκλησία που υπάγεται στη Μητρόπολη Βαγδάτης, Κουβέιτ και Αραβικής Χερσονήσου. Η εν λόγω Μητρόπολη υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Στο Abu Dhabi λειτουργεί ο Ελληνορθόδοξος Ναός του Αγίου Νικολάου (ιερουργεί Σύρος Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος) και στο Dubai o Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (ιερουργεί Σύρος ιερέας κ. Βαρνάβας) .

- Δεδομένου ότι πρόκειται για μουσουλμανική χώρα, η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους και επιτρέπεται μόνο εντός ξενοδοχείων.

- Για την αγορά αλκοόλ για ιδιωτική χρήση από μη Μουσουλμάνους απαιτείται ειδική άδεια, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομία και ισχύει για ένα έτος.

- Ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία ισχύει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους των Η.Α.Ε. (το όριο στο αλκοτέστ είναι 0).

- Προϊόντα από χοιρινό πωλούνται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μεγάλων supermarket.

- Συνιστάται η σεμνή ενδυμασία σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες (καλυμμένοι ώμοι και γόνατα), καθώς η προκλητική ενδυμασία μπορεί να θεωρηθεί ως προσβολή για τα ήθη της συντηρητικής Εμιρατινής κοινωνίας και να οδηγήσει σε σύλληψη του ατόμου.

- Γενικότερα απαγορεύονται διαχυτικές εκδηλώσεις και ερωτοτροπίες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε δημόσιους χώρους (φιλί σε δημόσιο χώρο μπορεί να οδηγήσει και σε φυλάκιση).

- Κατά τον ιερό για τους Μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανίου, απαγορεύεται, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, η δημόσια βρώση και πόση (ακόμα και νερού), καθώς και το κάπνισμα.

- Υπάρχει μηδενική ανοχή για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έστω και σε ελάχιστη ποσότητα.
 

 

Κλιματολογικές Συνθήκες

 

- Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους επικρατεί ηλιοφάνεια, οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιο φαινόμενο, ενώ συχνές είναι οι αμμοθύελλες και η ομίχλη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

- Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές από μήνα Μάιο έως Νοέμβριο και μπορούν να φτάσουν και 60ο C.

- Καθ’ όλη της διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες παρατηρούνται υψηλά επίπεδα υγρασίας, τα οποία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε εξωτερικούς και μη κλιματιζόμενους χώρους.