Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

 

Βρες τη δουλειά που σου ταιριάζει ανάμεσα σε ένα πλήθος ειδικοτήτων και καθημερινών ευκαιριών.

Οι πελάτες μας αναζητούν Εσένα!

 

 Αν δεν βρείτε την κατάλληλη θέση εργασίας, μπορείτε και πάλι να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο cv@hrstrategy.gr

Για να λαμβάνετε καθημερινά ειδήσεις για νέες αγγελίες, μπορείτε να εγγραφείτε στα social media της εταιρίας μας (κάτω μέρος σελίδας)

 

Ο πελάτης μας μεγάλη εταιρία εμπορίας καταναλωτικών ζητά για τις ανάγκες μόνιμης στελέχωσής του να συνεργαστεί μόνιμα με έναν/μία: Marketing Executive

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες πανεπιστημιακής σχολής κατά προτίμηση με κατεύθυνση marketing, να μιλούν και να γράφουν άριστα αγγλικά, να χειρίζονται ευχερώς λογισμικό γραφείου (Office) καθώς και ERP, και να διαθέτουν προϋπηρεσία 5 ετών κατά προτίμηση σε μεγάλη και οργανωμένη εταιρία.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύρια καθήκοντα:

Να προτείνει στον Εμπορικό Διευθυντή την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και την εξέλιξη των υπαρχόντων, σε συνεργασία με τα τμήματα προμηθειών, πωλήσεων, R&D.

Να προτείνει στον Εμπορικό Διευθυντή τις κατάλληλες προϊοντικές ποικιλίες για κάθε δίκτυο πώλησης (Λιανική, χονδρική, εξαγωγές, e-shop).

Να εποπτεύει την σωστή ενημέρωση του αρχείου συλλογής και τιμών της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση.

Να συνεργάζεται με τα δίκτυα πωλήσεων, υποστηρίζοντας το μοντέλο πωλήσεων, και να παρέχει υποστήριξη στην εκπαίδευση των πωλητών και συνεργατών.

Να δημιουργεί  κατάλληλες παρουσιάσεις (Power Point) για νέα προϊόντα ενημερώνοντας το δίκτυο πωλήσεων και συνεργατών της εταιρίας.

Να συντηρεί το εταιρικό  site στο διαδίκτυο,

Να συμμετέχει στον σχεδιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας.

Να συντάσσει και παρακολουθεί  την εκτέλεση του ετήσιου  marketing plan με στόχους  ποσοτικούς (όγκου και τζίρου) αλλά και ποιοτικούς (product mix).

Να επικοινωνεί κατάλληλα με όλες τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις της Εταιρίας

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε