Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

Οι υπηρεσίες μας

Αναζήτηση & Αξιολόγηση Στελεχών

 

Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε αποτελεσματική  αναζήτηση προσωπικού για λογαριασμό των πελατών μας. Αξιολογούμε τους υποψηφίους, με την χρήση πολλαπλών επαγγελματικών και επιστημονικών μεθόδων (δομημένες συνεντεύξεις, competency-based interviews, κ.λ.π.).

 

Η διαδικασία αναζήτησης  ξεκινάει με έρευνα από την εσωτερική μας βάση δεδομένων και παράλληλα με έρευνα στις καλύτερες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της αγοράς.

 

Συνεργαζόμαστε  καθημερινά με τους πελάτες μας  για να ελέγξουμε την πρόοδο στα  έργα και να συζητήσουμε  αναλυτικά για τους υποψηφίους και τις δυνατότητες τους.

 

Κρίσιμο μέρος της επιτυχίας μας είναι τα 26 χρόνια εμπειρίας μας στον χώρο. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί επαγγελματική μεθοδολογία όπως δομημένες συνεντεύξεις και ψυχομετρικά τεστ  σε συνδυασμό με Assessment Centers.

 

Τα βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση στελεχών είναι:

1. Αξιολόγηση  της ανάγκης  του πελάτη, καταγραφή αρμοδιοτήτων, καθορισμός του προφίλ του  ‘ιδανικού’ κατόχου της θέσης και χαρτογράφηση της αγοράς

2. Αναζήτηση των κατάλληλων βιογραφικών των Υποψηφίων

3. Προκαταρκτική εξέταση των βιογραφικών και εντοπισμός των καταλληλότερων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλογος των υποψηφίων προς συνέντευξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Αναζήτηση Υπαλλήλων

 

Η Hrstrategy έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αναζήτηση και αξιολόγηση  υψηλού επιπέδου  εξειδικευμένων επαγγελματιών από την Ελλάδα ή άλλες χώρες.

 

Εχουμε διαμορφώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  με σκοπό την εύρεση και αξιολόγηση έμπειρων  και φιλόδοξων επιστημόνων.

 

Η ομάδα στελεχών μας αναζητεί τους εξειδικευμένους υποψήφιους σε περισσότερες  από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τους επαγγελματίες που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του .

 

Η διαδικασία αναζήτησης  είναι προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες του κάθε  πελάτη μας. Από την αρχή της ανάθεσης και τη δημιουργία πλάνου αναζήτησης μέχρι την συγκέντρωση των καταλληλότερων βιογραφικών και την διαδικασία των συνεντεύξεων, διασφαλίζουμε στους πελάτες μας πρόσβαση στους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Προσωρινές Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό  των πελατών μας την πλήρη ευθύνη  των εργασιών και καθηκόντων της Διεύθυνσης/Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και την επίβλεψη των υπαλλήλων του Τμήματος εάν υπάρχουν. 

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία  εκτελείται από ένα έμπειρο στέλεχος, με ευρεία κατανόηση  της διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού  που υποστηρίζεται  και εποπτεύεται από την εταιρεία μας. 

 

Η επιτόπου παρουσία του ηγέτη του HR (Διευθυντή ή Προϊσταμένου) κυμαίνεται από 10 ώρες την εβδομάδα μέχρι πλήρη απασχόληση ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του πελάτη.

Η διάρκεια της ‘Προσωρινής-Μεταβατικής΄ Υπηρεσίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να αναπτυχθεί σε μόνιμο και ενδεχομένως εξωτερικό ρόλο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

Εργασιακές και Συνδικαλιστικές Σχέσεις

 

Οι ειδικοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία σε περιοχές όπως: Εργατική Νομοθεσία, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Επίλυση Εργασιακών Προβλημάτων. 

 

Υπηρεσίες που παρέχουμε: 

Πλήρης ανάληψη όλων των διαπραγματεύσεων  με τους εκπροσώπους του/των Σωματείου/ων των Εργαζομένων της εταιρείας και με τα δευτεροβάθμια όργανά τους (Κλαδικά Σωματεία, κλπ.).

Πλήρης εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Παροχή συμβουλών  στα  διευθυντικά στελέχη  για την κατανόηση της εργατικής νομοθεσίας και την αποφυγή συγκρούσεων .

Ανάπτυξη πολιτικών εργασίας.

Ανάπτυξη και αναθεώρηση των ενδοεπιχειρησιακών συμβάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

Εταιρικές Πολιτικές και Διαδικασίες 

 

Αναλαμβάνουμε την συγγραφή και ανάπτυξη όλων των  πολιτικών και των διαδικασιών που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης.

 

Οι Πολιτικές και Διαδικασίες  προσφέρουν κατεύθυνση στους υπαλλήλους,  καθοδήγηση στην διοίκηση, και διασφάλιση συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

 

Η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στην ανάπτυξη πολιτικών όπως:

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Παρενόχληση και διακρίσεις

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Πολιτική παραπόνων

Χρήση του Διαδικτύου

Χρήση Social Media

Εχεμύθεια και Ιδιωτικότητα

Κανονισμών Εργασίας

Αμοιβών και παροχών

Μισθοδοσίας και ωρομέτρησης

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

     Αξιολόγηση Απόδοσης

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης της απόδοσης είναι ένα καθημερινό “εργαλείο” το οποίο εφαρμόζεται από αιώνων ανεπίσημα αλλά ενσυνείδητα, ενώ στα τελευταία 50 χρόνια έχει λάβει τη μορφή επίσημης και προκαθορισμένης συνήθως γραπτής διαδικασίας. Ο σκοπός του “εργαλείου” ήταν πάντα να μεγιστοποιεί την ποιότητα και ποσότητα ενημέρωσης από και προς την ιδιοκτησία και τους εργαζομένους αντίστοιχα, προκειμένου να βελτιώνεται η απόδοσή τους.

 

Υλοποιούμε προγράμματα αξιολόγησης της απόδοσης για επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τη διοίκηση και τα στελέχη στην εφαρμογή τους. Τα δικά σας κέρδη, δικός μας σκοπός!


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ