Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν: 

αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους!

 

 

 

Βρες τη δουλειά που σου ταιριάζει ανάμεσα σε ένα πλήθος ειδικοτήτων και καθημερινών ευκαιριών.

Οι πελάτες μας αναζητούν Εσένα!

 

 Αν δεν βρείτε την κατάλληλη θέση εργασίας, μπορείτε και πάλι να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο cv@hrstrategy.gr

Για να λαμβάνετε καθημερινά ειδήσεις για νέες αγγελίες, μπορείτε να εγγραφείτε στα social media της εταιρίας μας (κάτω μέρος σελίδας)

 

Ιατρικός Επισκέπτης Μικροβιολόγων στην Αθήνα
2019-10-22 21:38 Ο πελάτης μας ιατρική εταιρία θέλει να προσλάβει δύο Ιατρικούς Επισκέπτες Μικροβιολόγων με έδρα την Αθήνα.   Περιγραφή εργασίας Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων σε μικροβιολόγους ή διαγνωστικά κέντρα. Θα επισκέπτεται μικροβιολόγους και θα τους ενημερώνει με βάση τις στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρία για τα προϊόντα που χειρίζεται, δημιουργώντας...
Sales Director στην Αθήνα
2019-09-23 20:40 Αλυσίδα επισιτιστικών καταστημάτων επιθυμεί να προσλάβει Sales Director στην Αθήνα.   Σκοπός της θέσης: Αναφερόμενος/η στον Γενικό Διευθυντή Ελλάδος έχει ως κύριο ρόλο την διοίκηση της λειτουργίας πωλήσεων της εταιρίας, ασκώντας εποπτεία και ηγεσία, με στόχο την διασφάλιση  των αποτελεσμάτων, την κερδοφορία και την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας.    Περιγραφή θέσης: Συμβάλλει στον σχεδια...
Customer Service Representative στην Αθήνα
2019-09-23 20:00 Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία με έδρα στο κέντρο της Αθήνας και πελάτες Β2Β όσο και B2C, επιθυμεί να προλάβει Customer Service Representative.   Τα καθήκοντα της θέσης: Εξασφάλιση της απρόσκοπτης καταχώρησης των παραγγελιών καθημερινά. Ευθύνη της έκδοσης παραστατικών και διαφόρων reports που στοχεύουν στην ενημέρωση των πελατών. Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες της εταιρίας τηλεφωνικά προκ...
Sales Analyst
2019-08-23 20:38 Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία με έδρα στην  Δυτική Αθήνα ζητά να προσλάβει μόνιμα έναν/μία Sales Analyst με ειδίκευση στον τομέα των παροχών προς Super Market.   Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τα πιο κάτω καθήκοντα: Σχεδιασμός των οικονομικών παροχών προς τους πελάτες λιανικής της εταιρίας. Παρακολούθηση των συμβάσεων με τους πελάτες προκειμένου να υλοποιούνται οι συμφωνηθείσες παροχές. ...
Εμπορικός Διευθυντής στην Αθήνα
2019-08-22 21:33 Ο πελάτης μας, όμιλος επιχειρήσεων με ηγετική θέση στις λιανικές πωλήσεις επιθυμεί να προσλάβει Εμπορικό Διευθυντή.   Περιγραφή εργασίας: Με δεδομένη την εμπορική στρατηγική του ομίλου διοικεί τη λειτουργία πωλήσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του κύκλου εργασιών και της μικτής κερδοφορίας του ομίλου. Ηγείται των National, Regional και Key Account Managers παρέχοντάς τους την απαιτο...
Textiles Buyer in Thessaloniki
2019-07-22 23:12 Our client a textile factory in Thessaloniki (Greece) wishes to hire a Textile Buyer with an in-depth knowledge of lingerie and intimate apparel.   Job Responsibilities: Identify and establish key fabric trends for the upcoming season covering all fabric bases, componentry, trims for lingerie and intimate apparel. Actively source and manage the fabric supply base. Focus on margin, improvement...
Διευθυντής Πωλήσεων Ομίλου στην Αθήνα
2019-07-22 23:11 Ο πελάτης μας, όμιλος επιχειρήσεων με ηγετική θέση στις λιανικές πωλήσεις επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Πωλήσεων Ομίλου.   Περιγραφή εργασίας: Με δεδομένη την εμπορική στρατηγική του ομίλου διοικεί τη λειτουργία πωλήσεων συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του κύκλου εργασιών και της μικτής κερδοφορίας του ομίλου. Ηγείται των National, Regional και Key Account Managers παρέχοντάς τους την...
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής
2019-07-22 21:36 Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση στο Μοσχάτο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν: Ηλεκτρολόγο Συντηρητή   Οι κατάλληλοι υποψήφιοι: Απόφοιτοι σχολών Ηλεκτρολογίας ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα. Θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.   Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης θα είναι: Ο έλεγχος και η διασφάλισ...
Radiographers in Britain
2019-06-22 23:07 Our client is recruiting Radiographers for Hospital positions. Our client provides a comprehensive range of specialist, acute, obstetrics and community-based services. Treatment of cancer patients is amongst the best in the country, providing palliative care for patients with cancer and other chronic illnesses, and has a Day Surgery centre and Radiology Department.   Candidate profile: Degree ...
Βοηθός Λογιστή στην ΑΘήνα
2019-06-22 22:18 Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων υγείας στην περιοχή της Πλατείας Κολιάτσου στην Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή.   Κύρια Καθήκοντα:        Ελέγχει τα παραστατικά στοιχεία και διενεργεί την ορθή και σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις καταχώρησή τους στο μηχανογραφημένο σύστημα της Γενικής Λογιστικής της εταιρίας. Υπό τις οδηγίες των λογιστών ελέγχει τα βιβλία...
Πωλήτρια έκθεσης επίπλων στο Μοσχάτο
2019-06-22 21:45 Πελάτης μας μεγάλη εταιρία επιπλώσεων και οικιακού εξοπλισμού ζητά να προσλάβει πωλήτρια έκθεσης στο Μοσχάτο.   Προσόντα και χαρακτηριστικά υποψηφίων: Απόφοιτη τουλάχιστον Λυκείου  Γνώση Αγγλικής Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στις λιανικές πωλήσεις  Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες Ευχάριστη Προσωπικότητα και ενδιαφέρον για την εξυπηρέτη...
Proto Support Engineer (Holland)
2019-06-18 02:01 Our client is looking for a Proto Support Engineer within the High-tech industry in Eindhoven (Holland).   Job Description  Analyze, diagnose and troubleshoot systems by telephone or onsite; Carries out installations, repairs, retrofits, upgrades and preventive maintenance on systems at customer; Provides regular assistance, guidance, leadership and technical assistance to junior service engi...
Διευθυντής Παραγωγής στα Οινόφυτα
2019-05-23 20:58  Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Παραγωγής Τροφίμων με έδρα στα Οινόφυτα.   Περιγραφή Εργασίας: Διοικεί τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση. Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού λειτουργίας του εργοστασίου και μεριμνά για την τήρησή του, ελέγχοντας ...
Τεχνικός Θυρών Ασφαλείας στην Αθήνα
2019-05-22 21:12 Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση στο Μοσχάτο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν: Τεχνικό Θυρών Ασφαλείας.  Οι κατάλληλοι υποψήφιοι: Απόφοιτοι τεχνικών σχολών ή ΤΕΙ με εμπειρία και προϋπηρεσία στην τοποθέτηση και επισκευή ηλεκτρικών και μηχανικών θυρών ασφαλείας και κλειδαριών.   Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης θα είναι: Η επισκευή και η τοποθέτηση θυρών και κλειδαριών ασφαλείας ...
Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην Αυλίδα
2019-04-23 21:07 Πελάτης μας βιομηχανική εταιρία της βόρειας Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει Προϊστάμενο Λογιστηρίου    Κύρια καθήκοντα της θέσης Ο/Η κάτοχος της θέσης, αναφερόμενος/η στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας θα αναλάβει τη διοίκηση του Λογιστηρίου αποτελούμενη από 3 λογιστές και βοηθούς, καθώς και του τμήματος οικονομικής ανάλυσης, με σκοπό την διεξαγωγή του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία έργου κα...
Μηχανικός Συντήρησης Εργοστασίου - Θεσσαλονίκη
2019-04-22 23:23 Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο (ή Ηλεκτρολόγο) Μηχανικό Συντηρητή εργοστασίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα. Θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, να διαβάζουν ά...
Industrial Mechanics in Holland
2019-04-22 22:06 Our client a large multinational group of industrial companies, wishes to hire Industrial Mechanics in 10 cities of Holland. The right candidates: Recently experienced in industrial mechanics and engineering, for at least 4 years in the same specialty. Specialized as at least on one of the following: Refrigeration Mechanic / CNC Miller programmer / CNC Turner programmer / Industrial painter. W...
Buyer
2019-04-22 01:39 Βιομηχανική επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν/μία Buyer   Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα: - Απόφοιτοι ανώτατης σχολής, - Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης εταιρίας,  - Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες, - Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο, - Εξαιρετικές αριθμητικές ι...
Work in Austria
2019-04-21 20:29 Living and Working in Austria: How does the Austrian business work? How to find jobs? How easy is it to become an expat in Austria? Residence for EU/EEA citizens and citizens of Switzerland EU/EEA citizens and citizens of Switzerland do not require any residence titles for Austria. They are exempt from the visa requirement and have the right to reside in Austria for a period of three months. In ...
Η συνέντευξη πρόσληψης από το Α ως το Ω
2019-04-18 15:16 Αθήνα 2019   Δωρεάν προσφορά της εταιρίας Hrstrategy Human Resources   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Η συνέντευξη πρόσληψης  Ο σκοπός της συνέντευξης Το περιβάλλον της συνέντευξης Η προσωπική προετοιμασία για τη συνέντευξη Η επαγγελματική προετοιμασία για τη συνέντευξη Πώς να εκφράσετε τις σκέψεις σας Τι να μην εκφράσετε κατά τη διάρκειά της Πώς να συμπεριφερθείτε μετά από τη συνέντευξη Επίλο...